Dny otevřených se konají ve středu 13. 1. 2010.

Studenti Hotelové školy Bohemia praktikují na prestižních pracovištích v tuzemsku i v zahraničí. Plnoletý žák nebo sedmnáctiletý student se souhlasem rodičů se může zúčastnit například prázdninové zahraniční praxe v Německu, která je garantována Úřadem práce SRN a agenturou ZIHOGA.

Škole se v současné době na základě dlouholeté úspěšné spolupráce nabízí neomezený počet pracovních míst. Německá strana hradí jednorázově na žáka 150 EUR na cestovní výlohy a odměnu pro žáka ve výši cca 350 EUR měsíčně. Navíc žáci, kteří takovou praxi absolvují, mohou po maturitě kontaktovat zaměstnavatele v Německu ohledně vlastní kvalifikované práce v zahraničí po skončení studia.

V současné době studuje na naší škole, která nabízí pouze maturitní obory zaměřené na hotelnictví a cestovní ruch, ve třinácti třídách téměř 300 žáků denního studia. Tuzemskými pracovišti jsou Grandhotel Pupp Karlovy Vary, Bohemia Lázně Karlovy Vary, Hotel Praha v Praze, Lázně Luhačovice, Hotel Horal ve Špindlerově Mlýně.

Jaromír Pecina, ředitel školy
www.hotelovaskola.chrudim.cz