Rozestavěný objekt soukromého Lůžkového a sociálního centra na místě bývalého chrudimského pivovaru si v pondělí navečer poprvé důkladně prohlédli mnozí chrudimští zastupitelé.

Vzhledem k penzijnímu věku některých z nich bylo na staveništi občas slyšet i vtípky: „Já jsem tady ze zištných důvodů,“ hlásil například s úsměvem hned v úvodu prohlídky zastupitel za ODS Petr Vojtěchovský, který si sem prý přišel vyhlédnout to nejlepší místo k prožití klidného stáří.

Budovu Lůžkového a sociálního centra představil přítomným koordinátor stavby Ivan Bílek. Na otázky zastupitelů související s provozem zařízení odpovídala zase Ivana Bohatá, někdejší dlouholetá ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. „V objektu budou pokoje s lůžky pro celkem 120 klientů, kromě toho se bude v přízemí nalézat také školicí a vzdělávací zařízení pro pracovníky v sociálních službách i pro všeobecné zdravotní sestry. Jídelna bude pro celý objekt společná,“ uvedl Ivan Bílek. „Ve druhém a třetím nadzemním podlaží budou jednotlivá lůžková oddělení s dvoulůžkovými a jednolůžkovými pokoji, zázemí pro personál i prostory pro činnost klientů,“ doplňuje koordinátor Bílek.

Lůžkové a sociální centrum bude poskytovat dvě pobytové služby. První z nich bude klasický domov seniorů.

Uspějí nejen žadatelé z chrudimského okresu

Lůžkové a sociální centrum Chrudim bude sloužit i jako domov se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou a s dalšími typy demencí. Podle Ivany Bohaté zaplní zařízení právě v této oblasti jistou mezeru v poskytování sociálních služeb, neboť většina stávajících lůžkových institucí v okolí není na takové klienty připravena nebo s nimi dosud vůbec neumí pracovat.

Domov seniorů poskytne přístřeší 80 lidem, domov se zvláštním režimem pak dalším čtyřiceti.

„Provoz celého centra by měl být zahájen letos v říjnu. Předběžným zájmem jsme zatím až překvapeni, neboť k dnešnímu dni se nám přihlásilo již 47 klientů, kteří reprezentují zhruba ve stejném poměru obě uvedené skupiny lidí,“ vysvětluje Ivana Bohatá. V budoucím centru počítají také s tím, že služeb zařízení budou možná chtít využít i někteří Chrudimáci, kteří byli prozatím nuceni trávit stáří v sociálních zařízeních okolních měst a obcí a může jim tam například chybět častější kontakt s rodinou.

Lůžkové a sociální centrum Chrudim představuje soukromou investici. Promítne se to nějak do výše úhrad za pobyt? „Půjde o registrované služby podle příslušného zákona, v částkách za pobyt nepřekročíme hodnoty stanovené zákonem. Jde o 330 korun za každý den na pobyt a stravu, na ošetřovatelskou péči bude využíván přiznaný příspěvek na péči. Počítá se s tím, že tady budou umístěni klienti s příspěvkem na péči ve stupni tři a čtyři,“ upřesňuje Ivana Bohatá.

Nové chrudimské Lůžkové a sociální centrum může sloužit celému Pardubickému kraji. V úvahu přicházejí i lidé z dalších koutů země, kteří se třeba v Chrudimi narodili a chtějí tu dožít. Přednost zde ale budou dostávat právě obyvatelé Chrudimě nebo chrudimského okresu. „Svou roli sehraje i to, zda budou ve městě nebo v našem okrese žít například jejich příbuzní,“ uzavírá Ivana Bohatá.

(man)