Obrovská konkurence 32 soutěžících firem z celé ČR stlačila předpokládané náklady na chystanou rekonstrukci veřejných ploch v chrudimské lokalitě Fibichova z projektantských 32 milionů 182 tisíc korun až na 15 milionů 359 tisíc korun.

„I tato soutěž proběhla formou internetového zadání,“ připomíná chrudimský starosta Petr Řezníček. Starosta zároveň upozornil, že ani cenově nejméně výhodná nabídka ve výši přibližně 22 milionů korun se zdaleka nepřiblížila k ceně původně vypočtené z projektu.

Jak je ale vlastně vůbec možné, že cena zprvu projektovaná nakonec více než dvojnásobně převyšuje cenu reálně vysoutěženou? To opět vysvětluje starosta Řezníček: „Projektantské ceny si projektant nevymýšlí, ale počítá je na základě tabulek celorepublikových průměrných cen k dané činnosti z předcházejících let. A tento průměr je mnohem vyšší, než je v chrudimských podmínkách obvyklé,“ popisuje užívanou metodiku starosta. Uvedená čísla tedy vyznívají pro Chrudim a pro její systém veřejných soutěží více než pří〜znivě. O to víc ale republikové průměry naznačují, jak se asi mnohde jinde plýtvá.

Vraťme se ale k lokalitě Fibichova: V důsledku rekonstrukce tu vzniknou například nová parkovací místa, jinou podobu bude mít i vjezd do zmíněné oblasti. Počítá se rovněž s novými chodníky i s novým dětským hřištěm, doplněna bude také veřejná zeleň. Pokud půjde vše podle plánu, stavba se rozběhne v dubnu a dílo bude hotovo do letošního listopadu.