Účastníky čekal test, který prověřovat znalost právních norem, které se patnáctiletých bezprostředně týkají a měli by je znát i bez účasti ve vědomostní soutěži.

„Chceme, aby žáci dokázali rozlišit přestupek od trestného činu, definovat krajní nouzi a nutnou sebeobranu. V oblasti rodinného práva musejí znát, za jakých podmínek a s kým mohou uzavřít manželství a podobně. Otázky se co nejvíce blíží běžnému životu," vysvětluje za pořadatele vedoucí odboru sociálních věcí Radka Pochobradská.

Vlastními slovy

Test obsahoval sérii otázek a modelové situace s fotografiemi, které měli žáci rozšifrovat a popsat, jakých činů se osoby na snímcích dopouštějí. Nicméně porota od soutěžících vyžadovala odpovědi psané vlastním jazykem, nikoli nabiflované citace ze zákoníků.

„Chceme, aby odpovídali svými slovy a my tak věděli, jakým způsobem danou právní normu pochopili. Občas jsou odpovědi úsměvné, jindy nás překvapí úroveň znalostí daného týmu, která se rovná studentovi nastupujícímu na právnickou vysokou školu," říká garant soutěže Jiří Hrabčuk.

Porota se shodla, že žáci a studenti odvedli kvalitní výkony, měli obsáhlé a správné odpovědi, v textech se neobjevovaly nesmyslné odpovědi a prokázali velký rozhled v oblasti práva. Bodové rozdíly však mezi družstvy byly markantní. Družstvo na posledním místě mělo o 20 bodů méně než 1. družstvo.

"Samotná krajská soutěž není jen výsledek odborných přednášek, ale také o samostudiu a domácí přípravě všech zúčastněných. Studenti si musí uvědomit, že nereprezentují jen sami sebe, ale i školu a město," dodává Radka Pochobradská.

Celá soutěž se nesla v duchu soudního jednání, kdy zahájení a ukončení zajistil „Vrchní soudce Josef Paragraf Chrudimský" v podání sólisty Mahenovy činohry Národního divadla Brno Pavla Doucka, známého především z televizních obrazovek ze seriálu Četnické humoresky v roli Toníčka a v seriálu Labyrint v roli bezdomovce Samuela.

Výsledky soutěže:
1. Gymnázium a Jazyková škola Svitavy
2. ZŠ Ležáků Hlinsko
3. Gymnázium Dašická Pardubice
4. ZŠ Prosetín
5. ZŠ Zámecká Litomyšl
6. Gymnázium Josefa Ressela Chrudim
7. ZŠ Choltice
8. ZŠ Vincence Junka, Dolní Čermná
9. Gymnázium nám. J.M. Marků 113, Lanškroun
10. ZŠ Kameničky
11. ZŠ Masarykovo náměstí, Přelouč
12. ZŠ U Stadionu 756, Chrudim
13. ZŠ Řečany nad Labem
14. ZŠ Javornického, Vysoké Mýto