Na prvním místě není rivalita mezi redakcemi, ale vzájemná inspirace. Proto je soutěž zároveň i přehlídkou všech periodik, které si děti a mládež vytváří pro sebe a své okolí.

„Soutěž je určena žákům od I. stupně základních škol až po žáky středních škol. Soutěž je přístupná i redakcím, které nepůsobí přímo na škole, ale fungují například u domů dětí a mládeže nebo tvoří oddílový časopis,“ přibližuje pravidla ředitel poroty soutěže v Pardubickém kraji Roman Málek.

Hodnocená je celková úroveň časopisu, originalita obsahu, tematická pestrost, aktuálnost ve vztahu k místu, kde časopis vychází, prostor pro názory žáků, studentů a pedagogů, originalita grafického zpracování, původní fotografie, kresby. V každé kategorii bude vyhlášeno pořadí.

Mezi členy poroty usednou regionální novináři, grafička, ale také náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který nad akcí převzal záštitu a vítězům na konci května předá též ocenění.

Co je potřeba udělat k přihlášení časopisu do soutěže popisuje ředitel soutěže Roman Málek: „K přihlášce musí být přiloženy alespoň dva časopisy z období let 2010 – 2011. V případě, že časopis vychází pouze elektronicky je potřeba zaslat přímý odkaz na web. Přihlášku a další informace naleznete na stránkách www.chrudimka.cz.

Soutěž získala pro letošní rok podporu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Národního informačního centra pro mládež, projektu Klíče pro život a Pardubického kraje.

Občanské sdružení Altus