Základní škola praktická je i součástí chrudimské speciální školy, která se nachází v zrekonstruované, velmi moderně vybavené budově v centru Chrudimi. Jejím zřizovatelem je Město Chrudim. Do školy jsou zařazovány děti na základě žádosti a souhlasu rodičů a na základě doporučení psychologa pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a na doporučení odborného lékaře.

Důraz na pracovní návyky

Díky menšímu počtu žáků ve třídách je zde možný větší individuální přístup a učitelé mohou žáky lépe motivovat a vést. Chrudimská základní škola praktická otevírá letos první třídu s devíti dětmi. Většinou jsou tosedmi až osmileté děti, některé z nich prošly již první třídou základní školy, kterou však nezvládly.

Škola se snaží vychovávat svébytné osobnosti, ukázat žákům jejich přednosti, vybavit je potřebnými dovednostmi tak, aby i přes svůj handicap našli uplatnění ve společnosti. Školy tohoto typu kladou velký důraz na pracovní návyky svých žáků. Vedou je k tomu, aby získali potřebnou sebedůvěru, aby měli reálnou představu o svých možnostech a měli snahu se dále vzdělávat.

Prostředí malých tříd

Pro absolventy deváté třídy základní školy praktické jsou připraveny speciální učební obory. Škola pomáhá rodičům s vhodným výběrem. „Většinou nedoporučujeme umístit absolventa naší školy do běžného učiliště. I když u nás dítě prospívá s jedničkami, naše požadavky jsou nastaveny jinak než na běžných školách. Nevýhodou našich žáků je i to, že jsme je zatím neučili cizí jazyk. Změnu ve výuce cizího jazyka přinese až realizace nového školního vzdělávacího programu, a to od letošního školního roku,“ říká Marta Šmeráková, zástupkyně ředitelky chrudimské speciální školy.

Základní škola praktická v Chrudimi nabízí široké spektrum volnočasových aktivit, logopedickou péči, je vybavena odbornými učebnami, dílenským zázemím, tělocvičnou atd. Domácí a důvěrné prostředí malých tříd pomáhá dětem překonávat různé bariéry. Nutností těchto škol jsou kvalifikovaní a nadšení učitelé. V základní škole praktické v Chrudimi je naleznete.

Martina Šťastná