Žlutá barva označovala dobrý společenský život. Největší shluky špendlíků se proto soustředily kolem letního stadionu V Průhonech a v centru města.

Bílými špendlíky označovali Chrudimští špatnou dopravní situaci, tedy místa kde je silný provoz, hlučí doprava a špatně se parkuje. Zcela podle očekávání se nejvíce značek zabodlo do kruhového objezdu v Pardubické ulici, další velké shluky špendlíků označily Školní náměstí, parkoviště u Borzny a Maleckou ulici směrem na Topolskou, kudy se občas dá jen těžko projet.

Zelenou označovali zájemci místa příjemná a nejvíce značek se objevilo u Městského parku, Klášterních zahrad a parku Střelnice.

Různé barvy

Největší skrumáž modrých špendlíků, kterými chrudimští měli označit zanedbaná místa, se na mapě města objevila u nemocnice a na Tyršově náměstí u obchodní akademie.

„Zde jsem na město hrdý," zněla poslední otázka pro zájemce o vyplnění pocitové mapy a červené špendlíky se nejčastěji zabodly do Resselova náměstí a okolí Divadla Karla Pippicha, kudy protéká revitalizovaný náhon Chrudimky a zelené břehy jsou častým místem pro relaxaci kolemjdoucích.

„Výsledky z pocitové mapy jsme trochu očekávali. Obyvatelé nám potvrzují naše tušení. Je pro nás pozitivní, že lidé berou Městský park i Klášterní zahrady jako příjemná místa. Tyršovo náměstí bude třeba řešit komplexně," říká koordinátorka projektu Zdravé město Šárka Trunečková.

Pocitová mapa Chrudimi bude nyní převedena do elektronické podoby, která bude zveřejněná na webových stránkách města.

Názor obyvatel

Výsledky, které barevné špendlíky přinesly, bude projednávat komise Zdravého města a spolu s anketami a Desaterem problémů Chrudimi budou sloužit jako potvrzení, co by veřejnost chtěla řešit.

V červnu a červenci se v Chrudimi uskuteční dotazníkový průzkum. Tazatelé budou chodit dům od domu a zjišťovat spokojenost obyvatel se zdravotními a sociálními službami, dopravou, školstvím a dalšími prvky života ve městě.