„Jsou dva druhy kanalizace: dešťová a splašková. Doteď to bylo dělané tak, že dešťová kanalizace vedla do vodoteče řeky Bylanky a mohly se na ni napojit přes septik nebo čističku i jednotlivé rodinné domky. Toto povolení z ministerstva životního prostředí vyprší v roce 2014. Potom už nám jej neobnoví," vysvětlil starosta.

Od příštího roku bude třeba vést splaškovou kanalizaci zvlášť, a to přes centrální čističku. Jelikož jsou Bylany poblíž Chrudimi, v obci čistírnu odpadních vod nepostaví. Namísto toho se počítá pouze s přečerpávací stanicí, která povede do Markovic a odtud dále do Chrudimi do tamní čistírny odpadních vod.

„Máme tu 126 přípojek a jde nám o to, aby byla Bylanka čistá. Obec zažádala o dotaci a dostali jsme na odkanalizaci 90% uznatelných nákladů," dodal Jan Málek s tím, že stavba za 26 milionů korun bude zkolaudovaná do března příštího roku. 

LUKÁŠ VANÍČEK