O poklidném bydlení mohli hovořit v době, kdy se místní komunikace postavila pro umožnění přístupu chodců do objektu obchodního učiliště a Transporty.

Provoz byl výjimečný, využívala ho jen osobní vozidla. „Tomuto dopravnímu určení odpovídala i značená zatížení do 1,5 tuny u komunikace a silničního nadjezdu nad tratí Chrudim – Heřmanův Městec, který je údajně technickou památkou,“ vzpomínají majitelé jednoho z domů, Rudolf a Ludmila Rokosovi, na minulá léta.

Nyní je podle jejich slov provoz komplikován zvýšeným výskytem aut, jež se na komunikaci vzhledem k nedostatečné šířce obtížně objíždějí a jejich výfuky znečišťují ovzduší. „Spojnice by provoz ještě zvýšila, toto řešení je s ohledem na bezpečnost chodců i majetku města nereálné,“ tvrdí Rokosovi.

Místostarosta Roman Málek zdůrazňuje, že v tuto chvíli jiné řešení neexistuje. „Jsme teprve na samém začátku této dopravní varianty. Samozřejmě budou všechny technické podmínky prověřeny a diskutovány,“ tvrdí Málek.

Protestující obyvatelé rodinných domů vtěsné blízkosti spojnice Pardubické ulice a Rozhledny tvrdí, že zvýšený provoz komplikuje státní vozidel na místní komunikaci, protože to neumožňuje její šířka.

„Stání trvá často i několik hodin a není výjimkou, že na místní komunikaci auta parkují i celý den. Ostatní projíždějící vozidla stojící auto komplikovaně objíždějí a vzhledem knedostatečné šířce komunikace přitom najíždějí na oplocení, které poškozují,“ píší obyvatelé domků místostarostovi Romanu Málkovi.

Ten tvrdí, že by silnice musela mít zvláštní režim opatřený dopravním značením. Vněkterém místě by se navíc mohla rozšířit. „Co se týče mostu, který má být technickou památkou, a jeho únosnosti, samozřejmě se kněmu vyjádří statik a další dotčené orgány,“ tvrdí Málek.