„Pracovník společnosti AB Facility, která byla na ořezy stromů najatá Teskem, provedl ořezy velmi nešetrně. Stromy přišly o velkou část koruny.

Odborný posudek prokázal, že tímto zásahem došlo ke zkrácení jejich životnosti a jsou výrazně více ohroženy infekcemi," uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Firma AB Facility se proti rozhodnutí inspektorů neodvolala a pokutu zaplatila. (tz)