„Do dnešního dne se nenašel skutečný zdroj. Může jím být odpad spalovaný v cementárně jako palivo nebo méně kvalitní surovina. Dokud se příčina neobjasní a nezavedou se potřebná opatření, není vůbec na místě, aby cementárna jako potenciální zdroj zápachu získala povolení vypouštět více těkavých organických látek,” vysvětluje Jindřich Petrlík z Arniky s tím, že firma Cemex přitom prokazatelně jako palivo používá i odpady dovážené ze zahraničí, k čemuž ji opravňují povolení od ministerstva životního prostředí.

Krajský úřad v Pardubicích přijal žádost prachovické společnosti CEMEX, která se týká zařízení na výrobu cementového slínku. Tento materiál používaný ve stavebnictví vzniká smícháním vápence s jílem nebo jinou příměsí a ohřívá se do vysokých teplot v cementářské rotační peci. "Správní řízení v této chvíli probíhá. Požádali jsme provozovatele zařízení, společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o., o doplnění podkladů žádosti, které budou podstatné pro posouzení. Poté bude řízení pokračovat," potvrzuje mluvčí krajského úřadu Dominik Barták.

Zástupcům spolků Arnika a Herout se nelíbí, že úřad celou věc projednává v režimu takzvané nepodstatné změny povolení, kdy se vyjadřují jen dotčené orgány státní správy a provozovatel bez účasti veřejnost. "Přitom jde o povolení s velmi významným dopadem. Chceme, aby se ho mohli zúčastnit i obyvatelé z přilehlých obcí. Podle nás krajský úřad nepostupoval v souladu s právními předpisy, a to ani letos, ani v roce 2017, kdy došlo k navýšení limitu poprvé,” říká Tereza Machová ze spolku Herout, který podal na postup krajského úřadu stížnost.

Funkční granát našla vdova při vyklízení půdy po svém manželovi
Něco vám nesu, řekla policistům vdova. A vytáhla extrémně nebezpečný granát

Mluvčí Cemexu Vesselin Barliev uvádí, že emise z výroby se nemění. "Hovoříme o celkovém množství organického uhlíku, který je obsažen ve vápenci. Skála má své vlastnosti, které my neovlivníme. U většiny evropských zemí je možnost, aby byl vyjmut z emisních limitů. Ty jsou přísně sledované a pokud je cementárny překročí, musí zaplatit takzvané povolenky. Jsou drahé a budou ještě dražší. Proto jsme požádali o povolení navýšení," říká Barliev. To, že by mohl zápach pocházet ze spalování odpadu, odmítá. "Minulý týden jsme tu měli z České inspekce životního prostředí specialisty na pachové látky, které vycházejí z komínu a výstupu z pece. Podle jejich předběžného vyjádření je vše v limitu," pokračuje.

Kde se tedy odporný zápach po spálené gumě bere? Kromě již zmíněných Liboměřic se nově k iniciativě Arniky a Heroutu připojili i aktivisté z Chotěnic u Heřmanova Městce. ""Jeden z nich pravidelně zaznamenává, kdy a ve kterou hodinu se ovzduší změnilo. Máme opravdu podrobný přehled," ujišťuje Tereza Machová z Heroutu. Mluvčí Cemexu Vesselin Barliev na to odpovídá informací, že se zástupci cementárny před pár dny setkali s představiteli města Třemošnice a Seč ale i obcí Prachovice, Vápenný Podol a Kostelec u Heřmanova Městce.

Rorýs visel za nohu, hasiči použili žebřík a nůžky na nehty
FOTO: Rorýs visel za nohu, hasiči použili žebřík a nůžky na nehty

"Ptali jsme se, zda si někteří občané stěžovali na zápach, ale nedostali jsme jedinou kladnou odpověď. Máme snahu, ale dodnes jsme nezjistili možný zdroj. Naše firma provozuje přes 50 cementáren po celém světě a nikdo nemá takový problém. Jsme skutečná světová rarita," dodává mluvčí. Možnou souvislost s potenciální finanční úlitbou plynoucí od Cemexu do městských a obecních pokladen odmítá. "Kromě Prachovic, na jejichž území podnikáme, nikomu nic neplatíme," zdůrazňuje.

Vývoj situace bude redakce Deníku sledovat.