Vedení města Proseč se nyní rozhodlo, že vyzve k podobným oznámením i pořadatele akcí pořádaných uvnitř budov. Vychází přitom ze zkušenosti, že ruch spojený se zábavami či společenskými akcemi se mnohdy přenáší i ven.

„Nadále však doufám, že se předpis v tomto ohledu nakonec podaří zmírnit. Jinak bude zákonitě docházet ke komplikacím, neboť záměr pořádání některých akcí nemusí být zřejmý s takovým časovým předstihem, aby mohl být do vyhlášky včas zařazen," uvedl starosta města Jan Macháček. „Také se může stát, že třeba onemocní zpěvák nebo se akce z jiného vážného důvodu posune. Dřív stačilo nové rozhodnutí rady města, ale teď bude mít poslední slovo vyhláška. Tu ale musí schválit schůze zastupitelstva a navíc ji, podle metodických pokynů ministerstva, není vhodné měnit častěji než jednou či dvakrát do roka," namítá starosta.

Změnu v legislativě zaznamenal i starosta slatiňanského Sokola Miroslav Lebduška. „U nás by se to mohlo týkat například tradičního pálení čarodějnic u sokolovny. Na tuto akci poskytujeme prostor místním Junákům, tak doufám, že si všechno ohlídají," poznamenal Miroslav Lebduška.