V chrudimských Klášterních zahradách se včera uskutečnil Sportovně přírodovědný den.

Programu, určeného převážně předškolákům a mladším žákům škol, se zúčastnila přibližně tisícovka nadšených dětí. „Rozhodně je to tady mnohem lepší, než třeba při češtině nebo při prvouce ve škole," shrnul své dojmy za mnohé ostatní žák druhé třídy Kuba Lichý.

Na organizaci programu, náležejícímu k doprovodným akcím Dne Země, se podílel Zelený dům Chrudim ve spolupráci s chrudimskou zemědělskou školou, místní organizací Českého zahrádkářského svazu, Hnutím Brontosaurus, SOŠ Zdravotní a sociální Chrudim, s Charitou Chrudim a dalšími partnery. Od toho se odvíjela také podoba stanovišť, jež mohly děti navštívit. Na jednom z nich se například děti učily základům první pomoci, jinde poznávaly různé druhy osiva a na jiném místě se zase dozvídaly třeba zajímavosti o koloběhu vody v přírodě.

Jejich kamarádi mezitím závodili při běhu v pytlích nebo hledali nejkratší cestu provázkovým bludištěm. Na dalším ze stanovišť pak děti obdivovaly dravce a sovy chovatelky Jany Mazúchové. Draví opeřenci, sedící dole na trávníku, zde ale vzbudili pravé pozdvižení také v korunách okolních stromů, ve kterých začalo domácí chrudimské ptactvo záhy nervózně poletovat z větve na větev. „Je to tím, že draví ptáci představují pro mnohé druhy menších ptáků jejich přirozené nepřátele," okomentovala ruch nad hlavami chovatelka Jana Mazúchová.