Chrudim vezme pod svá křídla areál letního stadionu v hodnotě desítek milionů korun. Stane se tak v případě, že městští zastupitelé vyslyší doporučení radních a schválí zamýšlený bezúplatný převod areálu do majetku města.

Co se děje? Nechce snad radnice, která již teď spravuje například venkovní koupaliště, krytý bazén, zimní stadion, halu pro stolní tenis, sokolovnu i dopravní hřiště, uspořádat v Chrudimi olympijské hry? Podle chrudimského starosty Petra Řezníčka je to jinak. „Město se jen dostává do situace, kdy sportovci sami přijdou a pokládají klíče na stůl. S tím, že oni už na provoz a údržbu nemají peníze,“ uvedl Petr Řezníček.

Podmínky splněny

Město tak funguje jako poslední záchrana. Vždyť radnice, při vší současné ekonomické bídě, disponuje přece jen více prostředky, než kterékoliv občanské sdružení, AFK Chrudim LS nevyjímaje. Město má také sbor úředníků, kteří mohou lépe zajistit dotaci a realizovat dohled nad obvykle nezbytnými stavebními úpravami.

Stejně tomu bude u letního stadionu, jehož převzetí se připravuje již přes dva roky. Město však trvalo na podrobném soupisu majetku, na vypracování znaleckého posudku, na doložení bezdlužnosti i na ukončení případných nájemních smluv a také na doložení potřebných revizí. Nyní je tedy konečně vše splněno a k převzetí stadionu chybí jen souhlas zastupitelů.

Dar, nebo 'dáreček'?

Zdánlivě jde o „výborný obchod“, neboť Chrudim získá bezúplatně majetek v účetní hodnotě 44 milionů, podle jiného ocenění až 69 milionů korun. Jenže město sportoviště určitě neprodá a je nabíledni, že do areálu bude nutné rozsáhle investovat. Takže dar nedar, spíše ale břemeno. „Na první etapu rekonstrukcí, na kterou je již připraven projekt a existuje žádost o dotaci, počítáme s cenou 13 milionů korun. Deset milionů by v případě kladného vyřízení mohla činit dotace, zbývající tři miliony by přidalo město,“ připomíná chrudimský starosta Petr Řezníček.