Záměr značně přesahuje rámec prostých oprav a modernizace inženýrských sítí, o nichž se ještě donedávna hovořilo.

Vedoucí městského odboru územního plánování a regionálního rozvoje Petr Kopecký hovoří o možných investičních výdajích v částce asi 180 milionů korun.

Podle studie by na svém místě měla zůstat stávající hala z roku 1974 včetně střešní konstrukce, ale novinek je i tak mnoho. Patří mezi ně dobudování protilehlé tribuny s kapacitou 150 diváků a se stanovišti pro televizní techniku či vznik moderního ubytovacího zařízení a restaurace pro 70 hostů.

Studie počítá také s větším počtem šaten pro sportovce a s vylepšením zázemí pro jejich sportovní činnost i regeneraci. Do kanceláří v objektu se má rovněž přestěhovat vedení Sportovních areálů města Chrudim, jež teď sídlí v areálu plaveckého bazénu.

Auta pod zem

Samostatnou zmínku zaslouží zvažované podzemní parkoviště, jež je podle studie situováno pod terén stávajícího hřiště v zadní části objektu a na jehož střeše má vzniknout hřiště na házenou a basketbal. Parkoviště je dimenzováno pro 80 automobilů a jeho strop má být tak vysoký, aby do něj mohly zajíždět i dodávky se sportovním vybavením či mikrobusy sportovců. Vjezd do parkoviště, jehož samotné vybudování přijde na 50 až 60 milionů korun, má být z Opletalovy ulice.

Řez představené sportovní haly.

Veřejného projednávání studie rekonstrukce sportovní haly se zúčastnili členové chrudimské samosprávy, úředníci radnice i zástupci několika sportovních organizací. A byli to právě sportovci, kdo vznesli na architekta i na vedení radnice nejvíce dotazů a připomínek. V zásadě byl ale projekt přijat pozitivně.
Připomínky nyní architekt zapracuje. Poté by se mělo začít pracovat na dokumentaci pro územní řízení, následovat by měla stavební dokumentace. Teprve potom může město začít hledat dodavatele a stavět.

Přízemí sporotvní haly.

Otázka financování je zatím zcela otevřená. Stavba za 180 milionů se uskuteční v etapách podle toho, jak se městu podaří zajistit případné dotace. Čerpat celou částku z městského rozpočtu je nemyslitelné. Podle dostupnosti vnějších zdrojů by rekonstrukce měla trvat tři až deset let. Po dobu rekonstrukce bude v určitých intervalech sportovní provoz v hale omezen.

DISKUSE. CO ŘÍKÁTE NA PROJEKT ZAMÝŠLENÉ SPORTOVNÍ HALY?

VIDEO SE STAROSTOU PETREM ŘEZNÍČKEM O SPORTOVNÍ HALE
Zdroj: Youtube