O stabilizaci či dílčím zlepšení lze hovořit i při pozorování hladin přehradních nádrží. Vyschlé dno Pařížovské přehrady je například už minulostí a vody přibylo i v Sečské přehradě. V této nádrži, která na Chrudimsku zadržuje největší objem vody, stoupla hladina od 2. ledna o více než 80 centimetrů. Do kóty přelivu tu ale nadále zbývá zhruba šest metrů.