Díky tomu se podařilo zachovat původní cenná společenstva mokřadní lokality, kterou ohrožovalo trvalé snižování stavu podzemních vod.

„Jsme rádi, že realizovaná opatření situaci v místě skutečně výrazně zlepšila. Stará síť otevřených odvodňovacích příkopů umístěných v nádrži totiž podlehla erozi a následné zahlubování toku vedlo ke snížení hladiny podzemní vody. Původní mokřady tak ztrácely svoji schopnost zadržovat vodu.“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

„Stabilizační prahy zabraňují zahlubování koryta a následné erozi půdy. Kamenné skluzy zase zvýší hladinu podzemní vody v okolí stávající vodní nádrže“ upřesňuje Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Labe.

Spolu s úpravou koryta toku Lesy ČR upravily ještě dva další mokřady s trvalou plochou vodní hladiny 240 a 130 metrů čtverečních.

Bývalá vodní nádrž Velký Černý, se nachází na okraji první zóny CHKO Žďárské Vrchy, zhruba 5 kilometrů jižně od města Hlinska. Nádrž o velikosti přibližně 20 hektarů se rozprostírá na toku Valčice, který vtéká do vodárenské nádrže Hamry.

(zb)