Inovace jsou „IN“, to je název projektu Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim.

Projekt je realizován od 1. října letošního roku a potrvá do konce června roku 2012. Peníze na jeho realizaci získala škola ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, konkrétně z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt, který napsali sami pedagogové, skončil ve výběrovém procesu Pardubického kraje na prvním místě, a škola dokázala získat na inovace ve výuce takřka tři miliony korun.

Za tyto peníze chce škola zkvalitnit výuku odborných a přírodovědných předmětů. Budou vytvořeny nové materiály pro výuku odborných předmětů, mimo jiné dojde i k vytvoření interaktivních testů, které umožní žákům samostatné procvičování probrané látky. Prostřednictvím zvýšení počtu besed a exkurzí chce škola lépe propojit teorii s praxí. Žáci i učitelé budou ve zvýšené míře využívat projektové vyučování. Výsledky žákovských projektů budou představeny i veřejnosti. Žáci se tak zapojí do preventivních aktivit města, naučí prezentovat výsledky své práce a prospěch z jejich úsilí budou mít i obyvatelé Chrudimi. Ředitelka školy Mgr. Jana Ullrichová zároveň děkuje městu Chrudim, které ochotně přislíbilo spolupráci a podpořilo tím úspěch projektu.

„Škola naváže projektem na své další úspěšné aktivity, jako je například žákovský projekt dobrovolnictví na odděleních následné péče Chrudimské nemocnice, projekt Zdravá a bezpečná mateřská škola, projekt Integrovaný manuál první pomoci, partnerství v projektu EQUAL - cesta ke kvalitě, který byl zaměřen na vzdělávání pracovníků v sociálních službách,“ uvádějí za realizační tým projektu jeho autorky Petra Bártová a Hana Truncová.

V současné době SŠZS spolupracuje i se Základní školou Seč na jejím projektu „Život nejen ve tmě“.