Se zaměstnanci jednotlivých oddělení hovořil také o návrhu koncepce zdravotnictví společnosti STAPRO, kterou Pardubický kraj předložil k veřejné diskuzi. Ředitel nemocnice Tomáš Vondráček informoval hejtmana o hospodaření za první pololetí roku 2009.

Pět krajských nemocnic vykazuje kumulovanou ztrátu 300 milionů korun, proto krajská samospráva uvažuje, jak zefektivní hospodaření svých zařízení. „Stojí před námi nelehký úkol, stabilizovat Chrudimskou nemocnici. Budeme proto prosazovat nulové hospodaření nejen v Chrudimi, ale ve všech krajských nemocnicích. Přispějí k tomu některá opatření, například centralizace nákupu energie,“ nastínil představy kraje Radko Martínek. Je přesvědčen, že každé opatření musí mít smysl pro pacienta, ale současně se musí zlepšit ekonomika zdravotnického zařízení.

Hejtman si uvědomuje, že nemocnice potřebují řadu investic: „Kraj je připravený vložit finanční prostředky do moderních přístrojů za předpokladu, že se nebudou dublovat jako doposud. Také očekáváme, že žádná z nových investic neprohloubí ztrátu.“

V Chrudimské nemocnici, a. s., je přístrojové vybavení postupně obměňováno.

Chrudimská nemocnice, a. s.
Počet lůžek: 368, z toho 48 pro děti, 90 lůžek následné péče, 7 oddělení
počet zaměstnanců: 680,67 (2008)

Investiční akce 2009 – 2011: (významné)
OCHRIP (oddělení chronické, resuscitační a intenzivní péče)
- rozpočet 30 597 tis. Kč, termín do 12/2009
- celková rekonstrukce oddělení
Centrální sterilizace – stavební rekonstrukce a technologické vybavení
- rozpočet 20 800 tis. Kč
- termín 1/2009 – 12/2010
Dětské oddělení – rekonstrukce
- rozpočet 21 000 tis. Kč
- termín 2011

Investiční akce 2006 - 2008: (dotace a příspěvky Pk)
- výstavba lékárny 12 400 tis. Kč
- rekonstrukce gyn.-por. oddělení vč. dovybavení 9 224 tis. Kč
- rekonstrukce křídla „B“ 11 069 tis. Kč
- rekonstrukce ARO a rehabilitace 12 240 tis. Kč

Magdalena Navrátilová