Posláním Denního stacionáře Jitřenka je poskytovat nezbytnou podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením z Chrudimi a okolních obcí na jejich cestě k plnohodnotnému a samostatnému životu s ohledem na jejich schopnosti a individuální potřeby. A o kvalitách poskytovaných služeb svědčí například fakt, že většina klientů je využívá dlouhodobě. Čtyři z nich dokonce od založení stacionáře před dvaceti lety.

„Chtěli bychom nyní v Jitřence vybudovat snoezelen, což je speciálně zařízená místnost pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, ve které je spousta zvukových, sluchovým, hmatových i čichových podnětů," říká koordinátorka denních stacionářů Markéta Pražanová.