Štafeta k radnici

Neznáte některé lídry politických stran a uskupení? Mnohé o nich prozradí nový seriál Deníku Štafeta k radnici, který nedávno odstartoval. Všem lídrům v Chrudimi postupně pokládáme dvanáct stejných otázek. Dozvíte se, jaké mají vzory, jak snášejí kritiku, ale také třeba to, kde se oblékají. Úkolem každého z oslovených je připojit třináctou otázku, která směřuje na dalšího kandidáta. (red)

Dalším kandidátem, který o sobě ledasco prozradí, je Jolana MATĚJKOVÁ. Sama se představí našim čtenářům:
Je mi 50 let a jsem lídrem chrudimské kandidátky Strany práv občanů – Zemanovci. Jsem vdaná, mám dvě dospělé děti. Více jak 10 let jsem pracovala jako vyšetřovatel Policie České republiky. Od roku 2010 jsem jednatelem společnosti poskytujícím právní služby, daňové a účetní poradenství.
K mým koníčkům kromě zájmu o politické dění patří i ochotnické divadlo.

Váš předchůdce ve Štafetě k radnici položil otázku, aniž by věděl, kdo na ni bude odpovídat. Zní takto: Budete podporovat předcházení závislostem včetně kouření a souhlasíte s novým protikuřáckým zákonem?
Ano, budeme podporovat předcházení závislostem včetně kouření, neboť každá takováto závislost nese s sebou zejména zdravotní rizika a s tím úzce spojené náklady na zdravotní péči plynoucí s nadužívání všech látek způsobujících právě ony závislosti. Ano, souhlasím s protikuřáckým zákonem.

1. Kterou část města máte nejraději?
Nejraději mám část města Chrudimi a to : Na Jánsku a k Ploché dráze

2. Kterou nebo které budovy byste ráda zbořila, kdybyste nemusela brát ohledy?

Rozhodně panelové domy vyčnívající jako „ prsty“ nad panorama Chrudimi.

3. Kolik hodin týdně chcete jako starostka pracovat?

Tak, jak bude třeba, časový limit nerozhoduje.

4. Kolik hodin týdně chcete vyhradit pro vaši rodinu?

Pro rodinu bych chtěla vyhradit víkend.

5. Koho pozvete do úřadu jako prvního, až se stanete starostkou?

Uklízečku. Nebo bych udělala pro občany Den otevřených dveří

6. Jak snášíte kritiku?

Jsem sebekritická i přístupná kritice.

7. Máte osobní vzory? Koho?

Obecně jsou to lidé s pevnými zásadami, vůlí a pevným charakterem.

8. Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?

Miloš Zeman, Margaret Thatcherová, Madeleine Allbrightová.

9. Kterou knihu, co jste četla v posledním půlroce, byste nám doporučila?

Sedláček: Ekonomie dobra a zla

10. Kde si kupujete oblečení?

V malých obchůdcích, buticích.

11. Co vám chybí ke štěstí?

Dobré mezilidské vztahy.

12. Na co se chcete nejvíce zaměřit v případě úspěchu ve volbách? Co považujete za klíčové body budoucího směřování Chrudimi a jak jich chcete dosáhnout? Jakou vizi nabízíte?

Nabízím změnu v přístupu k občanům. Zajistím jejich úplnou informovanost o všech krocích vedení radnice. A zatočím s korupcí. Jako bývalý policejní důstojník vím , o čem mluvím..

13. Jakou otázku položíte dalšímu lídrovi?

Kolik má chrudimský kostel Nanebevzetí Panny Marie věžiček?

Poznámka redakce: Štafeta se chýlí ke konci, už nám zbývají pouze dva lídři kandidující do chrudimského zastupitelstva. Přes naše urgence však dosud na otázky neodpověděli. Pokud tak neučiní do konce týdne, seriál ukončíme. Musíme totiž dodržovat určitá předvolební pravidla. (ron)