Je jí 19 let a je lídrem chrudimské kandidátky Dělnické strany sociální spravedlnosti. Je svobodná a bezdětná. Momentálně studuje nástavbový obor dřevař po jehož ukončení si plánuje doplnit vzdělání o maturitní zkoušku. Mezi její koníčky patří škola, hra na klavír, koně, psi, kočky a sport. Každým rokem se rovněž účastní mistrovství České republiky v lyžování a v tenisu.

Váš předchůdce ve Štafetě k radnici položil otázku, aniž by věděl, kdo na ni bude odpovídat. Zní takto: Jaký máte postoj k dalšímu fungování DDM na Palackého třídě v Chrudimi, neboť od nového roku bude tato organizace náležet pod město.
Jsem pro zachování všech současných aktivit Domu dětí a mládeže. Kdo jiný než město by měl mít zájem o zdravý rozvoj těch nejmenších? Jakékoli rušení kroužků vedoucích děti ke sportu či jiným zájmovým aktivitám je nepřípustné a mohlo by se v budoucnu negativně projevit vzrůstem různých sociálně patologických jevů mezi chrudimskou mládeží.

1. Kterou část města máte nejraději?
Jelikož ráda sportuji, tak tenisové kurty, zimní stadion a kryté koupaliště.

2. Kterou nebo které budovy byste ráda zbořila, kdybyste nemusela brát ohledy?
Žádné budovy bych nebourala, ale z estetického hlediska mi nejvíce vadí paneláky nad Pumberkami, které ničí panorama města.

3. Kolik hodin týdně chcete jako starostka pracovat?
Vím, že nemám velkou šanci se stát starostkou, pro nás bude úspěchem, pokud překročíme pětiprocentní hranici. Kdyby ta situace nastala, tak budu pracovat tolik hodin, kolik bude potřeba.

4. Kolik hodin týdně chcete vyhradit pro vaši rodinu?
Rodina i přátelé tvoří důležitou součást mého života, kterou není dobré nějakým způsobem šidit. Vše je otázkou kompromisu mezi pracovními záležitostmi a osobním životem.

5. Koho pozvete do úřadu jako prvního, až se stanete starostou?
Nad tím je předčasné přemýšlet, ale jsem ochotná spolupracovat s kýmkoli, komu půjde o blaho města a jeho občanů.

6. Jak snášíte kritiku?
Ráda si ji poslechnu. Potom alespoň vím, v čem bych se mohla zlepšit.

7. Máte osobní vzory? Koho?
Vážím si všech našich předků, díky jejichž obětem a odříkání můžeme dnes žít v relativním klidu a blahobytu.

8. Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?
Mým vzorem na domácí politické scéně je pan Tomáš Vandas, jehož nasazení a zápal, s jakým se snaží zvrátit současný stav věcí je pro mě velikou inspirací. Ze zahraničních politiků si vážím například J. M. Le Pena.

9. Kterou knihu, co jste četla v posledním půlroce, byste nám doporučila?
Musím se přiznat, že knihy moc nečtu, neboť jsem tak vytížena sportováním, že na ně prostě nemám čas.

10. Kde si kupujete oblečení?
Mám ráda značkové oblečení, takže jezdím do Pardubic do Afi paláce.

11. Co vám chybí ke štěstí?
Ke štěstí mi chybí už jen vlastní koně.

12. Na co se chcete nejvíce zaměřit v případě úspěchu ve volbách? Co považujete za klíčové body budoucího směřování Chrudimi a jak jich chcete dosáhnout? Jakou vizi nabízíte?
Hlavním mottem naší kampaně bude: Za Chrudim bezpečnější. Od toho se také odvíjí většina bodů našeho programu. Patří mezi ně zavedení vyhlášky zakazující požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných místech města, například v parcích či v blízkosti nádraží, tedy místech, kde je největší problém s opilými bezdomovci nebo skupinkami mládeže vyvolávající výtržnosti a napadající kolemjdoucí. Těmto místům musí věnovat zvýšenou pozornost i městská policie. Požadujeme též zabezpečení bezpečnosti obyvatel v blízkosti diagnostického ústavu, aby se nemohly opakovat negativní zkušenosti obyvatel Hrochova Týnce, odkud se k nám ústav přesouvá. S celým naším programem seznámíme veřejnost v nejbližší době.

13. Jakou otázku položíte dalšímu lídrovi?
Co chcete udělat vy ke zlepšení bezpečnosti chrudimských občanů?

Rozhovor s dalším kandidátem přineseme v pátečním Chrudimském deníku.