Štafeta k radnici

Neznáte některé lídry politických stran a uskupení? Mnohé o nich prozradí nový seriál Deníku Štafeta k radnici, který právě startuje. Všem lídrům v Chrudimi postupně položíme dvanáct stejných otázek. Dozvíte se, jaké mají vzory, jak snášejí kritiku, ale také kde se oblékají. Úkolem každého z oslovených bude připojit třináctou otázku, tu bude směřovat na dalšího kandidáta.

V Chrudimi žije 58 let, původně na Legumě, nyní na Jungmannově nábřeží. Je podruhé ženatý, má dvě dospělé děti. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, učitelský obor zeměpis - biologie. Šestnáct let učil na různých středních školách. V roce 1985 začal pracovat jako trenér hokejové mládeže. Své působení v učitelském stavu končil na pardubickém gymnáziu Dašická 5.12.1990, kdy byl po prvních demokratických volbách zvolen místostarostou Chrudimě. Od té doby je ve funkci.

Prvních šestnáct let nesl politickou zodpovědnost za oblast školství a kultury, sociálních věcí, městskou policii a projekt WHO OSN Zdravé město. Další čtyři roky řešil hlavně problematiku investic, majetku města. Zavedl transparentní, otevřený systém (přes internet) zadávání veřejných zakázek a tzv. „rodný list zakázky“ na celém úřadě. „Rodný list zakázky“ znamená, že je veřejně k dispozici celý průběh výběrového řízení až po dokončení zakázky.

Po celou dobu se na plný úvazek věnoval práci pro město Chrudim a jeho obyvatele. Od roku 2008 je předsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Pardubického kraje. Z této funkce výrazně ovlivnil i návrhy na řešení situace ve středních školách ve městě, hlavně na gymnáziu Josefa Ressela a Obchodní akademii, kdy mělo dojít podle představ Pardubického kraje k redukci tříd na těchto školách

Váš předchůdce ve Štafetě k radnici položil otázku, aniž by věděl, kdo na ni bude odpovídat. Zní takto: Věříte, že Věci veřejné, které kandidují v Chrudimi, změní do začátku voleb rozhodnutí Víta Bárty o pozastavení výstavby obchvatu?
Myslím si, že tato strana vznikla v Chrudimi narychlo, a to díky nadcházejícím komunálním volbám. Pana Bártu podle mého názoru bude velice těžce tato strana přesvědčovat o naléhavosti výstavby obchvatu města – má myslím jen jednoho regulérního člena. Chce to týmovou spolupráci. Kdyby se všichni chrudimští zastupitelé včetně poslanců za Pardubický kraj v této snaze spojili, dá se věřit v úspěch. Ale nemyslím si, že by Věci veřejné v Chrudimi i v případě úspěchu v komunálních volbách pana ministra samy přesvědčily.

1. Kterou část města máte nejraději?
Od Parku republiky, Soukenickou ulicí k Vodárenskému náměstí

2. Kterou nebo které budovy byste rád zbořil, kdybyste nemusel brát ohledy?

Asi komplex Borzna, který není nijak vábný v blízkosti kostela sv.Kateřina a druhý je asi objekt Sladoven, kde by mohlo vniknout zajímavé území pro vybudování obytného objektu s občanskou vybaveností.

3. Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?

S tím mám již určitou zkušenost. Často jsem starostu zastupoval v plném rozsahu. Nedá se to však přesně vyčíslit. Vždy to odpovídá aktuální potřebě, ale nikdy to není méně, než říká zákoník práce tj. 40 hodin týdně. O sobotách a nedělích nemluvě. Ani řešení problémů občanů města v domácím prostředí není výjimkou. Vím, že dvanáctihodinové pracovní dny nejsou vzácností.

4. Kolik hodin týdně chcete vyhradit pro vaši rodinu?

Myslím, že to nelze říci v absolutní časové relaci. Moje žena je smířena faktem, co přináší časová náročnost práce pro město a co zbývá pro ni. Ví, že mě tato práce baví a podporuje mě v ní. Děti jsou samostatné a i ty vědí, že když je potřeba něco společně řešit, že čas vždycky najdeme. Dovolené ale věnuji ženě většinou na 100%. Pokud nejsme v Chrudimi.

5.Koho pozvete do úřadu jako prvního, až se stanete starostou?

Pokud má jít o oficiální návštěvu, tak ministra Víta Bártu z ministerstva dopravy. Pokud myslíte lidí z města, tak odstupujícího starostu, pana tajemníka a paní asistentku starosty k předání funkce. A po té vedoucí finančního odboru, abychom dopracovali rozpočet na rok 2011.

6. Jak snášíte kritiku?

Oprávněnou a adresnou beru, anonymní a založenou na nepravdivých informacích ne, ta mi vadí. Je v ní značná míra zbabělosti.

7. Máte osobní vzory? Koho?

V době studia na gymnáziu a působení v kantořině to byl můj třídní profesor Miloš Petřík. V trenérské práci Ivan Hlinka.

8. Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?

U nás by to byl T.G.Masaryk, vzdělaný, odvážný, lidmi uznávaný. Asi bývalý starosta našeho partnerského města Willem Blanket. Demokrat, přátelský k lidem, s přirozenou autoritou.

9. Kterou knihu, co jste četl v posledním půlroce, byste nám doporučil?

Neuvěřitelný příběh věže“, autorka Jana Tichá a kol. Popisuje příběh naší rozhledny Báry. Oblíbenou knihou je však „Žízeň po životě“ od Irvinga Stone. Pojednává o životě mého oblíbeného malíře Vincenta van Gogha.

10. Kde si kupujete oblečení?

Obleky, kalhoty a košile rád kupuji u paní Matějkové v obchodě Oděvy Klepeštová v Chrudimi. Mé míry má už v oku.

11. Co vám chybí ke štěstí?

Asi lepší vztahy mezi lidmi, které jsou někdy velmi neosobní až nepřátelské.

12. Na co se chcete nejvíce zaměřit v případě úspěchu ve volbách? Co považujete za klíčové body budoucího směřování Chrudimi a jak jich chcete dosáhnout? Jakou vizi nabízíte?
Určitě je to otázka tranzitní dopravy, která prioritně potřebuje řešení obchvatem města. Máme devět regionálních poslanců Parlamentu České republiky, budeme mít dvacet sedm zastupitelů z různých politických stran, které chci dostat k jednomu stolu spolu se zástupci ministerstva dopravy s cílem změnit prioritu státu při vynaložení 3 miliard korun na splavnění Labe, které nepřináší takový efekt a potřebu z regionálního hlediska jako vyloučení tranzitní dopravy z druhého největšího města v kraji. Pokud budou chtít všichni dostát svým reálným slibům a opravdově pomoci mé snaze po dokončení obchvatu až za Slatiňany, potom to bude bezesporu nejvýznamnější úspěch mé politické práce pro město.
Po faktickém naplnění průmyslové zóny Sever chci získat další zájemce investorů do průmyslové zóny Západ. Zaměřím se hlavně na místní investory a firmy z České republiky. Setkávání a jednání s regionálními podnikateli je určitě vhodná příležitost pro jejich získání pro vlastní investice do zóny. Vytvořením dalších možností pro individuální bytovou výstavbu, rodinných domů.
Chrudim vidím jako ideální místo k bydlení, s bohatým kulturním a společenským životem. S dobrým vybavením školských, sportovních, kulturních i sociálních zařízení dobrou dostupností krajského i hlavního města.

13.Jakou otázku položíte dalšímu lídrovi?
Většina volebních stran ve svých volebních programech hovoří o výběru veřejných zakázek. Znáte způsob, jakým vybírá město Chrudim dodavatele veřejných zakázek? Druhá pro případ, že ta první byla příliš složitá:
Na kolik procent si myslíte, že jste schopen opravdu a seriozně garantovat voličům, že to, co nabízí Váš volební program, skutečně můžete v samosprávě města splnit?