Stan je majetkem oblastního spolku Českého červeného kříže.