Zprovozněním radaru reaguje město na stížnosti obyvatel. Z uvedené lokality získalo už koncem minulého roku za pomoci statistického radaru data, ze kterých bylo patrné, že stížnosti obyvatel jsou oprávněné.

„Zmíněné potíže by mělo odstranit či zmírnit úsekové měření rychlosti. Myslím, že i znalost existence tohoto zařízení odradí riskující řidiče od porušování povolené rychlosti a řidiče dálkové nákladní dopravy od využívání pro ně zakázané komunikace,“ podotýká chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček.

Chrudimští Svobodní naopak záměr kritizují. Město si na základě již schváleného výsledku výběrového řízení pronajme radar na pět let od vítězného sdružení dodavatelů. Společnostem ČD – Telematika Praha a GEMOS CZ za celé období zaplatí celkem přes 2,1 milionu korun. Svobodní se právě proto domnívají, že radar se bude muset proměnit ve výkonný automat na peníze.

Opozice nesouhlasí

„Z našich daní se zaplatí přes dva miliony za radar, který se umístí tak, aby se nachytalo co nejvíce řidičů a radar tím byl co nejdříve zaplacen. Pak už se výdělek z vybírání pokut stane nedílnou a pevnou složkou rozpočtu města,“ předpovídá Petr Lichtenberg, jeden ze dvou zastupitelů za opoziční Svobodné. „Místním politikům prostě nestačí příjem od občanů z jejich nemalých daní, ale ještě na svoje, mnohdy rozmarné a rozhazovačné nápady, nebo na zaplacení zbytečného čtvrtého místostarosty, potřebují další příjem. Tak vymyslí radar a následné pokuty z měření rychlosti. A ještě to bude za nemalý peníz živit nějakého dalšího úředníka. Tedy účel těchto radarů je nad slunce jasný. Plnit městskou kasu,“ dodává Petr Lichtenberg. Měst, jež si takto vylepšují svůj rozpočet, podle něj přibývá i v celorepublikovém pohledu jako hub po dešti. Na mnoha místech tím prý dochází i k nežádoucím dopravním efektům. „Při vědomí, že je někde radar, řidiči podvědomě snižují rychlost, pro jistotu třeba až na 40 km/h a naruší tím plynulost provozu. A řidič stále pokukující po tachometru není z hlediska bezpečnosti provozu žádné terno. Jsem zastáncem toho, že měřit rychlost a udělovat případné pokuty má pouze a jenom Policie ČR. Městská policie má vykonávat zcela jinou činnost,“ uzavírá Petr Lichtenberg.

Provizorní značka  úseku u Stáje Pucher v Janově.
Janov žádá snížení rychlosti, řidiči ohrožují děti a koně

Vrchní strážník chrudimské městské policie Lukáš Dvořák říká, že městská policie sice přijde do styku s dokumentací pořízenou radarem, avšak personálně kvůli tomu nebude muset posílit. „O veškeré vyřízení následné agendy se totiž postarají úředníci města,“ doplňuje Lukáš Dvořák.
Radnice počítá s tím, že tým úředníků kvůli přestupkům skutečně posílí o jednoho zaměstnance. Vzhledem k očekávaným výnosům z udělených pokut by na tom ale městská kasa neměla prodělat.