Dne 31. března byl vykázán nejnižší denní teplotní rozdíl. Toho dne se průměrná denní teplota naprosto vyrovnala průměrné noční teplotě. Další rekord byl zaznamenán 4. května v 3.53 hodin a týkal se nejvyšší intenzity srážek.

Stanice tehdy krátkodobě zaznamenala déšť odpovídající výšce 303,2 mm vodního sloupce za hodinu. Poslední rekord byl pokořen těsně před koncem právě uplynulého roku, a sice 29. prosince. Týkal se hodnoty venkovního tlaku.

Stanice tu zmíněného dne v v 10.43 hodin naměřila hodnotu 1043.2 hPa, což byl nejvyšší tlak vzduchu zjištěný od uvedení stanice do provozu. Stanice byla uvedena do provozu 4. února 2013.