Od prvního ledna příštího roku začne platit nový občanský zákoník a s jeho účinností přestanou platit některé starší normy. Například zákon o rodině. Podle chrudimského místostarosty Miroslava Tejkla to ale je problém, neboť v novém občanském zákoníku není žádná zmínka o tom, kdo bude oddávat svatebčany na úřadě.

„Od 1. ledna budou sňatky v České republice jenom v kostele. Nebo na úřadě někde v zahraničí, protože vzájemně si státy mezi sebou sňatky uznávají. Zákon o rodině se ruší a v novém občanském zákoníku o tom, kdo oddává na úřadě, není zmínka. V zákoně o obcích je jen cosi o tom, kdo může nosit symboliku, řetěz…" přemítá místostarosta. „Nevím, jestli tento stav věcí bude českému, jak známo nejvíc ateistickému národu, po chuti," pokračuje chrudimský místostarosta.

S prsteny do ciziny

Podle Miroslava Tejkla znají něco podobného například lidé v Izraeli, kde musí i nevěřící páry stanout před rabínem nebo musí za sňatkem vycestovat za hranice státu. „Nemyslím, že bychom si zrovna v tomto měli brát z Izraele příklad," říká Tejkl.

Připouští ale, že zákonodárci se ještě pokusí učinit kroky k nápravě. „Je však otázka, jestli to vůbec stihnou. A kdyby: slýchávali jsme, že přijetí nového občanského zákoníku má zjednodušit současnou legislativu tím, že sloučí a zjednoduší normy rozseté v jednotlivých zákonech. Tohle by ale bylo v rozporu s uváděnou zásadou," namítá Miroslav Tejkl.

Příprava je nutná

Chrudimský arciděkan Jiří Heblt upozorňuje, že vykonání církevního sňatku není něčím, na co by měli všichni okamžitě právo. „K vykonání takového sňatku by měli mít snoubenci motivaci a jeho uskutečnění od nich vyžaduje také jistou přípravu. Není to tak, že oddám každého, kdo si o to prostě jen řekne," doplňuje římskokatolický kněz.