Máte-li zájem o funkci člena okrskové volební komise v Chrudimi, přihlaste se do 7. září pracovnicím zajišťujícím volby na telefonních číslech 469 657 200 nebo mob. 731 682 989 (Eva Doležalová), 469 657 203 nebo mob. 731 611 464 (Renata Mašterová), případně na e-mailových adresách eva.dolezalova@chrudim-city.cz, renata.masterova@chrudim-city.cz .

K přihlášení zájemců potřebujeme znát jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště a telefonický kontakt. Pozor, zájemce o členství ve volební komisi města Chrudimi nesmí být kandidátem pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje a musí být zletilý.

Upozorňujeme vás, že sice členy okrskových volebních komisí nejdříve delegují volební strany, až na neobsazená místa může jmenovat členy z řad zájemců starosta města. Vzhledem k předběžným informacím volebních stran předpokládáme umístění všech zájemců o práci ve volebních komisích. O vašem umístění do volební komise budete informováni nejpozději do 13. září, neboť již 16. září se koná první zasedání okrskových volebních komisí.

Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního MěÚ Chrudim