Ve spolupráci s obcí Studnice a Pardubickým krajem město Hlinsko vytvoří cestu pro pěší, která vrátí do krajiny původní prvek a zároveň při příležitosti 100. jubilea založení samostatného Československa se k této cestě vysází lipová alej.

Stromy si mohou „adoptovat“ rodiny, spolky, firmy nebo organizace. „Poplatek za adopci byl stanoven na tisíc korun za jednu lípu. Strom lze rezervovat od 10. září do 20. října. v Turistickém informačním centru (TIC) v Hlinsku. A to buď na telefonním čísle 731 697 418, e-mailem ic@hlinsko.cz nebo osobně,“ uvedla Petra Plisková, vedoucí TIC v Hlinsku.

První lípa bude zasazena představitelem města Hlinsko symbolicky v den výročí samostatného československého státu, tedy 28. října. Celkový počet lip sázených v letošním roce je odhadován asi na 40 kusů. Bude vytvořen pořadník zájemců o adopci, každá lípa bude mít své číslo.