A přitom může jít o dobrý úmysl. O uplynulém víkendu se do jednoho chrudimského domu s pečovatelskou službou dostavila žena, která pro seniory ušila roušky. Bylo jich pět desítek a dárkyně v dobré víře a snaze pomoci je přinesla do otevřeného objektu.

„Vůbec si neuvědomila, jak obrovské je riziko nákazy! V této době není možné k seniorům jen tak přijít a přinést roušky. Ta paní tvrdila, že jsou vyvařené a vyžehlené, ale ona sama přece nemůže vědět, zda není nakažená. Chce-li někdo páchat dobro, ať to činí bezpečně,“ říká vedoucí městského odboru sociálních věcí Radka Pochobradská.

V domech s pečovatelskou službou žijí většinou staří lidé, kteří využívají některé služby, jako jsou například praní prádla, nákupy, donášky léků nebo obědů. Město Chrudim má tři takové objekty, které spadají pod Centrum sociálních věcí a pomoci.

V Chrudimi šijí roušky firmy, ale i ochotní jednotlivci, za což jim patří od města velké poděkování. Není ale možné, aby zavládla „partyzánština“. V distribuci je zaveden systém – ve městě je v současné době pět sběrných míst. Senioři dostávají hygienicky ošetřené roušky i s návodem.

Obyvatelé domů s pečovatelskou službou se velmi bojí nákazy, nelíbí se jim, že do objektů běžně chodí návštěvy. Ale úplné uzavření bohužel možné není. A tak nezbývá, než se spolehnout na zdravý rozum příbuzných a jiných potenciálních návštěvníků. Určitě je z jejich strany možné frekvenci návštěv snížit,“ dodává Radka Pochobradská.

Také v Litomyšli nejsou domy s pečovatelskou službou uzavřeny. „Platí tam zásady ochrany, jako jsou roušky nebo dezinfekce. Pokud někdo roušku nemá, město mu ji poskytne,“ uvedl včera mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček.