Mezi hlavní priority svého současného funkčního období řadí dokončení probíhající výstavby kanalizace a čističky odpadních vod za 80 milionů korun.

Obec je také stále ještě na vážkách, jak naložit s budovou zámku, která sloužila až do letošního roku jako dětský domov se školou.