Překvapilo vás něco po zasednutí do křesla starosty?
Nepříjemně mě překvapilo to, jak moc času tahle práce vyžaduje. Jde o spoustu schůzek a jednání, věnovaných velkému množství nejrůznějších témat. Když jsem si to pro sebe počítal, tak jsem zjistil, že hned v prvním týdnu jsem trávil prací 14,5 hodiny denně. Příjemné pro mě bylo naopak zjištění, že jsem dosud nenarazil na nic, u čeho bych si řekl, že to nedokážu vyřešit, nebo že jde o takový problém, se nímž se nedá pracovat.

Jak hodnotíte těch několik měsíců dosavadní koaliční spolupráce?
Byť jsme celkem nesourodá skupina, tak myslím, že nám to klape. Dokonce snad i líp, než jsem očekával. Nepřekvapujeme se. To, na čem se domluvíme, funguje.

Jaký úkol teď považujete za ten úplně nejnaléhavější?
Je to vybudování splaškové kanalizace v Medlešicích. Ta měla být už dávno hotová. Podle mě se měla realizovat v době, kdy bylo na kanalizace vyčleňováno mnohem více dotací. Myslím ale, že se před mým nástupem věřilo, že „se to ještě nějak udělá“. Já tohle uvažování odmítám. Dosavadní stav je neudržitelný a na prodloužení výjimky se nelze spoléhat, to je nenároková záležitost. Stavbu kanalizace je proto potřeba zahájit co nejdřív. Zpřesněný odhad hovoří o nákladech ve výši 81 milionů korun, přičemž my nedosáhneme na nejvyšší podíl možného dotačního financování z EU. Už proto, že tady provozuje kanalizaci Vodárenská společnost Chrudim, což je soukromý subjekt.

Mladí obráběči kovů soutěžili v Chrudimi
Mladí obráběči kovů soutěžili v Chrudimi

Téma „voda“ Chrudimi rezonovalo i v předvolební kampani. Vodárenská infrastruktura patří VaKu Chrudim. Tedy společnosti ovládané zdejšími městy a obcemi. Tuto síť však provozuje zmíněná soukromá společnost (VS), což je mnohým trnem v oku. Lze na tom reálně něco měnit? Předpokládám, že je tu platná smlouva.
Smlouva je uzavřena do roku 2030 a je potřeba vzít v úvahu všechny právní možnosti. Ta první je, že smlouvu necháme doběhnout a neuzavřeme další. To znamená, že v roce 2030 by VS odešla. Pokud to ale takhle uděláme, tak je potřeba si alespoň pět let dopředu říct, a připravit se na to, co bude. Ze dne na den tady prostě nevybudujeme firmu s 200 zaměstnanci, kteří se budou starat o úpravny vody, o provoz čistíren odpadních vod nebo o průběžnou údržbu sítě. Kromě lidí a jejich znalostí jde také o bagry, auta, počítače a software, nábytek atd.

Další možností je vypovězení smlouvy o provozování. Což by možná znamenalo vyplacení nějakého odstupného. Nicméně smlouva byla navržena a uzavřena v roce 2005 nebo 2006, teď nevím přesně, a dnes máme nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních korporacích. Je otázka, jak dobře je ta smlouva postavena a jak dobře funguje či nefunguje. Jsou v ní některé nepřesnosti. No a konečně je tu i další možnost, kterou udělala například Praha, která celou provozní společnost odkoupila. O tomhle všem se musíme v Chrudimi bavit.

Ve městě asi najdeme i mnohé další problémy. Které to podle vás jsou?
Určitě sem patří prohlubující se nedostatek parkovacích míst. A je tady například i otázka případného zbudování nové sportovní haly.

Počítáte také s další vymístěním tranzitní automobilové dopravy?

Na druhé etapě obchvatu běží archeologický průzkum, ale bude potřeba co nejrychleji připravit a spustit ještě třetí etapu obchvatu. Tedy západní napojení silnice od Heřmanova Městce na severní část obchvatu od Pardubic. Co vím, tak po předložení naší představy o napojení průmyslové zóny už ŘSD obnovilo práce na příslušné dopravní studii.

Požár hotelu Centrál v Chrudimi
Hasiči při požáru evakuovali dvanáct lidí