V uplynulých dnech se v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina konala další z aktivit projektu MA-G 21 (Spolupráce místní Agendy 21 v kraji Vysočina a Gemeinde 21 v Dolním Rakousku), která byla tentokráte zaměřena na podnikatelský sektor.

Mezi řadou informací zazněl i blok místostarosty města Chrudim Romana Málka, který hovořil o spolupráci mezi neziskovým sektorem, městem a podnikatelskou sférou.

Tématicky byla konference rozdělena do tří částí.V první části věnované společenské odpovědnosti firem byly představeny příklady dobré praxe spolupráce podnikatelského a neziskového sektoru. Ve druhé části proběhla panelová diskuse na téma „Zkušenosti s podnikáním v zahraničí". Závěr konference byl věnován informacím o možných zdrojích podpory.

(red)