„Výhody nám z toho neplynou žádné. Akorát jsme museli předělat razítka nebo hlavičkové papíry.Ale že bychom kvůli tomu pořádali nějaké trachtace, oslavy, to ne,“ řekl Besperát.

V Hrochově Týnci žije 1930 obyvatel. Městy se ale obce mohou stát až od 3000 obyvatel. Týnec proto musel předložit písemné důkazy o tom, že byl od roku 1854 a následujících 100 let městem.

„Byli jsme městem až do roku 1954, kdy nám byl statut v rámci reorganizací odebrán. O tom, že bychom ho chtěli obnovit, jsme uvažovali už dlouhou dobu. Až teprve nové zastupitelstvo projevilo přání, které se nyní stalo skutečností,“ říká starosta.

Město ročně hospodaří zhruba s 20 miliony korun, což je podle starosty na rozvoj hodně málo. Úřad teď splácí více než 26 milionů korun úvěr, který zaplatil modernizaci čističky odpadních vod. Dál potřebuje opravit kanalizaci, což je investice za desítky milionů korun.

„To jsou takové výhledy, že když si na to člověk vzpomene, poleje ho horko,“ řekl Besperát.

Město čeká například ještě oprava mostu přes řeku, a tak na zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů zatím nejsou peníze. „Vzniklo tu jedno sídliště s 50 rodinnými domy, další menší vzniká. Máme vytypovanou další lokalitu, ale na inženýrské sítě nemáme prostředky, “ řekl Besperát.

(čtk, ron)