Změna postoje k dlouho očekávanému obchvatu města přiměla starostu Chrudimě Petra Řezníčka k napsání dopisu ministrovi dopravy Pavlu Dobešovi.

Řezníček hned v úvodu předesílá, že nesbírá politické body pro svou osobu, ale hovoří za desetitisíce občanů a řidičů, kteří „poskakují v nekonečných frontách na příjezdu do města“.

Píše, že město Chrudim na obchvat čeká již od roku 1996.

„Za tento čas na průtahu silnice I/37 městem registrujeme řadu tragických případů, které znamenaly zmar lidských životů a výrazné zhoršení životního prostředí v sídlištích Leguma, Palackého a Víta Nejedlého. Pro většinu chrudimských občanů a nás, představitelů samosprávy, byl veřejný příslib o zahájení přeložky silnice v roce 2011 vaším předchůdcem jistým douškem živé vody a nadějí, že se konečně začne tento problém reálně řešit. Stejně tak i řada vyjádření z počátku července nesignalizovala tak závratný kotrmelec v rozhodování ministerstva. Vynaložených 45 milionů korun na archeologický průzkum bez další bezprostřední návaznosti stavebních prací na realizaci obchvatu se mi jeví jako absolutně nekoncepční a nekvalifikované rozhodnutí,“ zdůrazňuje Petr Řezníček.

Otevřený dopis

Vážený pan
Mgr. Pavel Dobeš
ministr dopravy
Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Vážený pane ministře,
je mi jasné, že podobných dopisů dostáváte značné množství. Také forma není jistě ojedinělá. Nevolím ji proto, abych získával politické body pro svoji osobu, ale proto, že mluvím za téměř 24 tisíc obyvatel našeho města a za skoro 27 tisíc řidičů, kteří městem projíždějí. Mnohdy poskakují v nekonečných frontách na příjezdu do města.

Město Chrudim na obchvat čeká již od roku 1996. Tedy dostatečně dlouhou dobu. Za tento čas na průtahu silnice I/37 městem registrujeme řadu tragických případů, které znamenaly zmar lidských životů, výrazné zhoršení životního prostředí
v sídlištích Leguma, Palackého a Víta Nejedlého. Pro většinu chrudimských občanů a nás, představitelů samosprávy, byla loňská (září 2010) návštěva a veřejný příslib o zahájení stavby „Přeložky I/37 v roce 2011“ Vaším stranickým předchůdcem v pozici ministra dopravy jistým douškem živé vody a nadějí, že se konečně začne tento problém reálně řešit. Stejně tak i řada vyjádření a zpráv z počátku července t.r. nesignalizovala tak závratný kotrmelec v rozhodování Vašeho ministerstva.

Vynaložených 45 mil. Kč na archeologický průzkum bez další bezprostřední návaznosti stavebních prací při realizaci Přeložky I/37 - Obchvatu města Chrudimě v celé délce se mi jeví jako absolutně nekoncepční a nekvalifikované rozhodnutí. Věřím, že chápete, stejně jako ostatní ministři vlády České republiky, nespokojenost moji i mých spoluobčanů. Chápu nutnost úsporných opatření v rámci rozpočtu ČR, ale nechápu a neztotožňuji se se způsoby, jak je celý problém řešen. Vystavět čtyřproudovou komunikaci až do Pardubic a nahnat řidiče do jednoho „špuntu“ na křižovatce u Parama v Pardubicích. Vystavět část přeložky I/37 u města Chrudimi a znovu nahnat řidiče do druhého „špuntu“ díky nutnému průjezdu Chrudimí.

1 mld. 600 mil. Kč je jistě velká částka a úsporným opatřením ve státním rozpočtu rozumím, ale nejsem přesvědčen, že doprava je tím pravým místem. Vážený pane ministře, apeluji na Vás i na pana ministra financí M. Kalouska, abyste v zájmu řešení léta odkládaného problému s tranzitní dopravou městem Chrudim hledali a nalezli možnost, jak stavbu přeložky I/37 zahájit v roce 2011, nejpozději v roce 2012. Věřím, že v tomto snažení najdete podporu i u všech poslanců PČR zvolených za Pardubický kraj.

Děkuji za vyslyšení hlasu chrudimských občanů.
Mgr. Petr Řezníček