TŘEMOŠNICE
Jméno: Stanislav Peca
Datum, místo narození:
13. 7. 1947, Druhanov, okr. Havlíčkův Brod
Rodinný stav: ženatý
Děti: syn 33 let a dcera 31 let
Původní povolání: učitel
Politická strana: Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté

Dnes na otázky odpovídá „staronový“ starosta Třemošnice Stanislav Peca.

Jaké budou Vaše první kroky ve funkci starosty?
Protože se mi podařilo obhájit post starosty a pokračuji dále, žádné zemětřesení na radnici nechystám. Naváži na dosavadní systém práce a budu se snažit o co největší zprůhlednění práce na radnici.

Jaké projekty budete připravovat jako první?
Nejdříve musíme dořešit personální záležitosti, dovolit členy kontrolního a finančního výboru, zřídit příslušné komise a schválit jejich předsedy včetně členů. Protože je konec listopadu, je nutné dokončit již započatou přípravu rozpočtu na rok 2011 a provést jeho schválení, abychom nemuseli pracovat v rozpočtovém provizóriu.

Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období?
Z minulého volebního období nám zbývá s Regionální radou Severovýchod vypořádat projekt Berlovy vápenky, aby nám mohla být proplacena zbývající část dotace. Do finále vstupuje projekt výměny oken, zateplení pláště a rekonstrukce střech objektů základní školy a rovněž do finiše pokročila příprava podobného záměru pro mateřskou školu. Plánů a potřeb je hodně, všechno však bude záviset na finančních možnostech města a jaké priority si stanoví nové zastupitelstvo. Samozřejmě budeme nadále tlačit na vedení Pardubického kraje, aby provedlo dlouhodobě slibovanou a nutnou rekonstrukci průjezdní komunikace přes Třemošnici.

Který projekt z uplynulého volebního období se nejvíce povedl?
To záleží z jakého pohledu to vezmeme. Občané na Podhradí a Pekle by určitě vybrali rekonstrukci veřejného osvětlení v těchto místních částech, na Kubíkových Dubech zase uzavření skládky, ve Staré Třemošnici a ve Skoranově by jako prioritu vyhodnotili nové komunikace. Osobně si myslím, že každý projekt, který jsme v minulém období realizovali měl svůj význam.

Komunikace do průmyslové zóny odklonila část nákladní dopravy z centra Třemošnice, po řadě let se podařilo odbahnit rybníky Mlýnský a Kaprný, bylo dokončeno zasíťování rodinných domků ve východní části Třemošnice včetně vybudování nové komunikace a prodloužení chodníku směrem k zahrádkám. Svůj význam ve zviditelnění Třemošnice měla i rozsáhlá rekonstrukce Berlovy vápenky.

Dále jsme zmodernizovali školní jídelnu, provedli viditelné opravy kulturního domu, rekonstrukce některých chodníků a veřejného osvětlení, které jistě přispěly ke zlepšení vzhledu města. I když ekonomická situace nebyla nejlepší, tak si myslím, že jsme za uplynulé volební období odvedli dobrou práci, za kterou se nemusíme stydět.