„Jsem rád, že úsilí o záchranu skutečského gymnázia před uzavřením se setkává s přízní sponzorů. Díky ní můžeme nakoupit opravdu kvalitní počítače se čtyřletou zárukou a poskytnout je novým žákům k výuce. Po absolvování studia dostane každý možnost odkoupit si notebook za zůstatkovou cenu,“ uvádí skutečský starosta.

Skuteč není prvním městem, které se snaží takto nevšedním způsobem zvýšit počet studentů. „Je jich už několik. Nevidím na tom nic špatného. To, že poskytneme žákům notebooky, které si budou moci nosit i domů, potře i sociální rozdíly,“ argumentuje starosta. Odmítá, že se budou na gymnázium hlásit méně nadané děti. „Naopak je naším cílem kvalitu žáků zlepšovat. Škola si sama stanoví podmínky přijímacího řízení. Nevěřím ale, že by podání přihlášky s sebou neslo záruku přijetí na gymnázium a získání počítačů,“ zdůrazňuje starosta.