Vedoucí finančního odboru Hana Vránová nejprve představila ve svém téměř třičtvrtěhodinovém vystoupení čísla, jež vyzněla pro hospodaření města vcelku pozitivně a tak byl závěrečný účet rychle schválen. Diskuze se ale „rozjela" hned u dalšího bodu programu, jímž bylo projednání několika rozpočtových změn.

Jak už si Chrudimáci asi zvykli, nejvíc dotazů a připomínek zaznělo od zastupitele Romana Málka (Koalice pro Chrudim). Ten například zpochybnil 160 tisíc korun, které město utratí, když se „sveze" při pokládce trasy optického kabelu jedné chrudimské soukromé firmy.

Málek „zase zlobil"

„S odpovědí na předchozí dotaz jsem nebyl spokojený, proto jsem se ptal. Nakonec jsem se dozvěděl, že se jedná o 290 metrů kabelu, kde jeho cena je okolo čtyřiceti korun. Zbytek je prý příspěvek na výkop firmě, která si potřebovala položit vlastní kabel," tvrdí Málek, podle něhož navíc optický kabel nemá nyní z hlediska města žádné praktické využití.

Málka podpořil i tichý hlas z pléna, kdy jeden z přítomných občanů prohlásil: „Co je to za hloupost? Klademe taky kabely a když jednáme s městem, tak město v rámci věcného břemena řekne, že si tam položí vlastní kabel, jinak že nás tam nepustí."

Je zřejmé, že Roman Málek má u vedení chrudimské radnice punc neodbytného a „zlobivého dítěte". Na druhou stranu ale tomuto kritikovi přiznejme, že mnohé z jím pokládaných otázek si zaslouží poctivější a úplnější odpovědi. Je přece v pořádku, když se opoziční zastupitel ptá, zda není 70 tisíc korun, vynakládaných z veřejných peněz na nákup zásuvek na připojení pračky a na pár umyvadel v dílně Domu na půli cesty, příliš mnoho peněz. Odpověď by možná zajímala i jiné z přítomných.

Uvedený výdaj se sice pokoušel zdůvodnit první místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD), ale zřejmě se mu to tak úplně nepodařilo. Vedoucí finančního odboru Hana Vránová nicméně slíbila, že se tazatel dočká odpovědi později a v písemné podobě. „Je vidět, jak se hospodaří s veřejnými penězi. Nikoho to netrápí," posteskl si Roman Málek.

A zase Skřivánek

Dalším bodem byla volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi, která skončila shodou nad všemi navrženými kandidáty.

Jenže poté přišel na program jednání záměr prodeje pozemků pro výstavbu v lokalitě Skřivánek (na snímku), při jehož projednávání opět atmosféra v sále zhoustla. Vedle neúnavného Málka se nyní s připomínkami ozvala i zastupitelka Vladislava Michalová (TOP 09). Ta by prý například ráda zvážila možnost předchozího zasíťování městských pozemků v lokalitě a jejich případný prodej až v takto zhodnocené podobě. „Myslím, že není důvod nikam spěchat," řekla Vladislava Michalová. Pozastavila se rovněž nad tím, že zastupitelům nebyly předány úplné kopie všech stran vypracovaného znaleckého posudku k výši ceny pozemků.

Záměr byl schválen

Své náměty a výhrady přednesli také lidé z Občanského sdružení Skřivánky. I jejich dotazy se týkaly detailů v provedeném posudku, ale také vlastních cen pozemků či jejich budoucí dopravní obslužnosti s ohledem na zajíždění vozidel MHD.

Po delším jednání bylo nakonec přijato usnesení, v němž zastupitelstvo zrušilo letité výběrové řízení, ale zároveň znovu potvrdilo zájem města na prodeji pozemků v lokalitě. Tento postup, označený místostarostou Miroslavem Tejklem za jakýsi restart celého procesu, doplnil též bod navržený Vladislavou Michalovou, podle nějž dojde ke zveřejnění majetkových účastí konkrétních osob v řadách společnosti, která hodlá na Skřivánku stavět.

Pozdě bycha…

Dlužno dodat, že závěrečné hlasování o Skřivánku vyznělo poměrně rozpačitě. Někteří z přítomných totiž nepochopili, že schválením doplňujícího návrhu Vladislavy Michalové byla vlastně přijata i původní část usnesení a ze hry tak úplně vypadly úpravy, které mezitím navrhl též zastupitel Roman Málek. Když si to někteří uvědomili a pídili se po opakování hlasování s odkazem na jeho údajnou zmatečnost, bylo už pozdě.

Program schůze pak pokračoval ostatními body, při nichž to v sále občas znovu jiskřilo.

O závěrečnou show se opět postaral nepřehlédnutelný zastupitel Málek. Tentokrát si vzal na paškál starostu Petra Řezníčka (SNK-ED). „Oslovovat na zasedání k výstupům z auditu města před téměř dvacítkou vysoce postavených úředníků místostarostu Miroslava Tejkla „šmoulo" mi přijde jako vrchol arogance a pohrdání. Vyzývám proto starostu, aby se místostarostovi omluvil," řekl Málek v obecné rozpravě a dal přitom „do placu" robustního modrého plyšáka známého z dětských pohádkových příběhů.

O šmoulu ale nebyl zájem. „Už mám na stole několik plyšových dinosaurů a ti mi bohatě stačí," odvětil starosta Řezníček v narážce na přezdívku, kterou jej někteří političtí odpůrci častovali před posledními volbami.

Na okrajZastupitelé schválili mimo jiné i umístění kamery do areálu městského skateparku a vyjádřili se kladně k prodeji tzv. Charvátovy vily či rekreační chaty ve Zdislavi.