Dnes na otázky odpoví starostka Chrasti MARTINA LACMANOVÁ, která stojí v čele chrastecké radnice poprvé. V minulém volebním období vykonávala funkci místostarostky města.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci starosty?

Blíží se konec roku a stejně jako všechna nově zvolená zastupitelstva měst a obcí budeme pracovat na rozpočtu pro rok 2011 tak, aby byl schválen ještě v tomto roce a nemuseli jsme začínat s rozpočtovým provizoriem. Chystám se za účasti nových zastupitelů i široké veřejnosti komunitním způsobem dodělat strategii rozvoje Chrasti. Ráda bych obnovila hovory s občany, pracovně tomu říkám „Pojďte na kafíčko“. Jde mi o to dát prostor k vzájemným diskusím, kde bychom měli možnost setkat se s občany a společně řešit problémy.

Ráda bych ještě do konce roku pozvala na pracovní setkání paní ředitelky místních škol a zástupce neziskových organizací, které v Chrasti pracují. Existuje několik možností na získání finančních příspěvků na jejich činnost z jiných zdrojů a mým cílem je pomoci organizacím k lepšímu vybavení či k zlepšení jejich činnosti.

Hledám také možnosti vhodné komunikace s občany za použití moderní techniky tak, abych vyloučila vulgární osočování. Připravujeme též posezení s hudbou a tancem pro starší a věkem mírně pokročilé občany.

Jaké projekty budete připravovat jako první?
V současné době pilně pracujeme na materiálech nutných k podání žádosti na projekt „Obnova alejí Malá a Velká Lipka v Chrasti u Chrudimě“. Intenzivně pracujeme i na projektu „Regenerace (stavební úpravy) bytového domu č.p. 500 v ulici U Pošty v Chrasti“. V těchto projektech bezprostředně navazujeme na práci z předchozího období.

Který projekt z uplynulého volebního období se nejvíce povedl?
To je ještě otázkou dalších týdnů, než budeme mít informace o tom, zda jsme byli úspěšní. Město totiž zažádalo o dotace na projekty „Oprava a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast“ a „Regenerace (stavební úpravy) objektu MŠ Chrast“. Snažíme se o získání financí také na projekt „Podlažice – splašková kanalizace“ a „Chrast – odvodnění místní části u nádraží“.