Zákon stanovuje, že příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti nepodléhají EET, pokud nepřekročí částku 175 000 Kč za rok nebo 5% z celkových příjmů/výnosů spolku. Tato částka je však podle oslovených účastníků diskuze velice nízká a spolky ji snadno překročí, byť pořádají jen pár akcí do roka.

STRACH Z CHYBY

Z čerstvých zkušeností členů spolků vyplynulo, že pokud spolek začne své tržby evidovat elektronicky, dostává se do velikých technických potíží. Lidé, kteří například prodávají občerstvení při hasičských soutěžích nebo dětských dnech, to dělají nezištně, aby podpořili život v obci.

Jenže najednou se bojí, aby neudělali v evidenci chybu, která by mohla skončit vysokou pokutou, tak svoji pomoc odříkají. Najednou nezbývá dostatek ochotných lidí, kteří by se na akci organizačně podíleli.

„Lidé ve spolcích dělají dobrovolnou činnost pro druhé a nechci, aby to měli ještě složitější, než to mají dosud. Jakmile jejich činnost ustane, společenský život v obci definitivně zanikne," obává se například starostka ze Sebranice Lenka Kralová.

S jejími slovy souhlasili zástupci Sboru dobrovolných hasičů ze Štěpánova.

VÍCE POKLADEN

„Když pořádáme soutěž, máme stánek s občerstvením o pěti oknech a přes silnici stojí ještě jeden, kde se prodávají lístky a nápoje. Abychom mohli tržby evidovat, potřebovali bychom dvě až tři pokladny a k nim připojení na internet. To jsou obrovské náklady, které si ani nemáme jak odečíst z daní," vysvětluje velitel SDH Štěpánov Roman Kunhart.

Starosta štěpánovského sboru Ivan Vtípil dodává: „Tohle setkání už mělo být před tím, než EET vůbec zavedli. Přijde mi, že Praha najednou zjistila, že na vesnici fungují nějaké spolky." Účastníci setkání odjížděli z Vysočiny relativně spokojení, ačkoli Andrej Babiš zamítl myšlenku zprostit spolky povinnosti EET, a to s tím, že by se spolkem najednou stal každý…

KOHO OSVOBODIT?

Nicméně starostové vyslovili myšlenku, aby od povinnosti elektronické evidence byly oproštěny ty spolky, jejichž letitá historie prokázala, že skutečně mají na srdci hlavně blaho dané obce. Zazněla i myšlenka, aby zastupitelstva daných obcí certifikovala spolky, které by tak nemusely tržby evidovat.

Andrej Babiš na závěr své návštěvy připustil, že právě dobrozdání od vedení obce by mohlo sloužit jako potvrzení, že spolek neslouží k obcházení zákona. Není ale jasné, zda se v tomto volebním období stihne vytvořit metodika, která by povinnosti evidovat tržby vyjasnila. „Budeme se snažit, nic ale neslibuji," uvedl na to konto ministr financí a uzavřel: „Mám jasno v tom, že třeba hasičský ples se nemá evidovat. Snažil jsem se tento problém řešit přes paušální daň, ale to mi zamítli."