„Nejdůležitější byla sobota, kdy došlo k podepsání Prohlášení o partnerské spolupráci mezi městem Chrudim a městem Ede. Jejím obsahem je podpora Komise pro zahraniční vztahy města Chrudim a Nadace Stedenband Ede-Chrudim," řekl chrudimský starosta Petr Řezníček. Nové partnerství tak bude fungovat více na občanské úrovni.

Dohodnutá změna

Partnerství měst bylo vždy zaměřeno na výměnu zkušeností a kontaktů mezi co nejvíce organizacemi a občany. V roce 2012 byly tyto aktivity zhodnoceny.

Z výsledků vyplynulo, že přes mnoho úspěšných výměn, ambice a představy obou měst o partnerství do sebe již nezapadají, a tak došlo ke změně.

„Výklad vztahu se upravuje starostové již nemají řídící funkci v partnerství měst," stojí v nově upravené dohodě.

„Komise pro zahraniční vztahy města Chrudim a Nadace Stedenband Ede-Chrudim budou mít nadále možnost z vlastní iniciativy organizovat partnerské aktivity, zejména na základě projektů v oblasti kultury a aktivit pro mládež. Každý rok se obě rady města rozhodnou, zda uvolní na tyto projekty finanční prostředky," pokračuje text smlouvy.

Výměna nápadů

„Prioritou zůstávají projekty na výměnu mládeže, studentů a možná i sportovců. Není vyloučeno, že by mohlo docházet i k výměně zkušeností mezi radnicemi při řešení problémů. Například by to mohl být způsob likvidace biomasy jako odpadu, se kterou chceme v Chrudimi začít," doplnil starosta Řezníček.

Partnerství měst Chrudim a Ede vzniklo už v roce 1993 a v pozdějších smlouvách z let 1998, 2003 a 2008 je uvedeno, na co by se spolupráce měla zaměřovat. V prvním období vzájemné spolupráce řídily výměny především městské rady obou měst, v posledním smluvním období tuto funkci převzali starostové.

„Během návštěvy jsme byli pozvaní i na slavnostní předání certifikátu Fair tradové město, který Ede získalo. Zařadilo se tím mezi třicet holandských měst, která tento certifikát mají. V Česku jsou taková města čtyři a Chrudim by se k nim mohla připojit," doplnil Petr Řezníček.

Zdroj: Youtube

Kohoutek oslnil

Spolu s chrudimskou delegací dorazil do holandského Ede také Národopisný soubor Kohoutek, který ve městě třikrát vystoupil. „Předvedli jsme tance z Chrudimska a pásmo Kohouti, jehož název vychází ze jména našeho souboru. A abychom si odskočili do jiného regionu, tak třetí vystoupení byly chodské písně a tance," řekl člen Kohoutku Martin Samek.

Diváci přijali soubor s nadšením, a to takovým, že Kohoutek byl pozván do Ede znovu, a to na velké Slavnosti vřesu. „Kolem města jsou velká vřesoviště, která jsou pro něj typická, tak proto tento název. Je to velká akce koncem léta podobná jako chrudimské obžínky," doplnil člen souboru.

Na muzikantech Kohoutku byl během návštěvy založený i projekt obecně nazývaný flash mob. „Členka souboru začala na ulicích holandského města hrát na flétnu Ódu na radost a postupně se k ní přidávali čeští i holandští hudebníci, až z toho vznikl velký orchestr včetně sboru," dodal Martin Samek.

LUKÁŠ VANÍČEK