Průměrný věk obyvatel Chrudimska činil ve stejném období 40 let. S celkovým počtem 104 784 obyvatel se řadí Chrudimsko za Pardubicko a Ústeckoorlicko, jen těsně před početně nejmenší svitavský okres. Množství nejmenších dětí ve stáří do jednoho roku věku přesáhlo na Chrudimsku o několik desítek hranici tisíce obyvatel. Nejpočetnější skupinou obyvatelstva jsou třicetiletí, kterých tu přesné statistiky evidovaly bezmála osmnáct set.