Území bývalé kamenické osady, vypálené 24. června roku 1942 nacisty, spravuje od roku 2008 Památník Lidice. Ten od té doby realizoval v Ležákách mnoho činností, rekonstrukcemi počínaje a prováděním výstav a edukačních programů konče.

Památník Lidice vynakládá na péči o pietní území v Ležákách značné prostředky a úsilí. Tato činnost však byla často znesnadňována majetkoprávními vztahy. NKP Ležáky se totiž rozprostírá na pozemcích několika majitelů. Z velké části je vlastníkem pozemků Památník Lidice, potažmo stát, dále obec Miřetice, která se na správě a údržbě podílí, ale část pozemků je v soukromém vlastnictví.

Soukromé pozemky zabírají zhruba pětinu celkové rozlohy NKP Ležáky, ovšem na velmi exponovaných, a pro provoz a údržbu důležitých, místech. Jde zejména o prostor tzv. „lomu mučedníků“, kde byli ležáčtí obyvatelé shromážděni před deportací na pardubické popraviště, a další přilehlý lom, stejně tak o prostor přístupové cesty k muzeu.

Jde hlavně o bezpečí

Největší problém představuje podnikání bezpečnostních opatření na místech, kde by mohlo být ohroženo zdraví návštěvníků, kterých každoročně do Ležáků přijíždí více než 20 tisíc včetně dětí, což jsou prostory především zmíněných lomů.

„Památník Ležáky je místem, kde vzdáváme úctu hrdinům. Devět domů obývalo 54 lidí. Jejich život byl tvrdý, stejně jako kámen, který dobývali ze země. Znali cenu každého dne svého života. Věděli jaká je cena svobody a demokracie, za ni bojovali a zemřeli. Památník Lidice pečuje o jejich památku a o místo, kde žili. Práce s hlubokým lidským obsahem často naráží na své limity v takových věcech, jako jsou majetkoprávní vztahy. Zakoupením pozemků na území Národní kulturní památky Ležáky budeme schopni zajistit řádnou a komplexní péči o místo, včetně nejdůležitější části, kterou je lom, v němž ležáčtí čekali na odvoz na popravu, a který byl dosud spolu s dalšími zakupovanými pozemky v soukromém majetku,“ vysvětlila Martina Lehmannová, ředitelka Památníku Lidice.

Miřetičtí připraveni

Po složitých jednáních odsouhlasilo Ministerstvo kultury a Ministerstvo financí uvolnění 5,5 milionu korun pro realizaci odkupu. S touto částkou a s převedením pozemků na Památník Lidice obě strany souhlasily a v současnosti je kompletně připraven jejich převod na Památník Lidice. K oboustrannému podpisu smlouvy došlo 31. července.

„Vyřešení situace s odkupem pozemků do vlastnictví státu vnímám pozitivně. Opět to více usnadní správu a péči o areál Památníku Ležáky, včetně jeho návštěvnického provozu. A to je v případě takto důležitého místa historické paměti klíčové,“ okomentoval záležitost ministr kultury Antonín Staněk.

Pro obec Miřetice, která se dlouhodobě stará například o sečení trávy na území památníku, se toho podle tamějšího starosty Jaroslava Choura samotným převodem moc nezmění. „Větší změnu pro nás představuje skutečnost, že má být na údržbu území vypsáno nové výběrové řízení. Obec Miřetice se do něj určitě přihlásí,“ doplnil starosta.

Ilustrační foto.
Vysočina se ujala prodeje vlastními silami