Výstavbu nádrže, takzvaného poldru, vítají například v Luži, která leží v záplavovém území. Nově vybudovaná nádrž by měla zabránit opakovanému každoročnímu zaplavování jejích pozemků.

Proti se naopak nejhlasitěji ozývají z Perálce. Hráz totiž vyroste pouze tři sta metrů od obce a stavbě navíc budou muset ustoupit čtyři domy a také rekreační zařízení. „Stavba je zbytečná, záplavy nebývají tak velké. Navíc hrozí nekontrolovatelné usazování naplavenin,“ stojí v námitkách ke stavbě nádrže.

O stavbě nádrže o objemu 3,6 milionu kubických metrů vody uvažuje Povodí Labe už od roku 2010. Měla by před povodní ochránit obce ležící pod soutokem Krounky a Novohradky.

„Součástí výstavby poldru je komplexní revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce dvou kilometrů,“ uvedla Jana Burianová z Povodí Labe. Stavba, jež by podle ministerstva financí měla stát 383 milionů, by mohla získat podporu z programu Podpora prevence před povodněmi.

Poldry jsou vodní nádrže, které slouží k protipovodňové ochraně na horním toku řek a potoků, tedy tam, kde povodňová vlna vzniká.