„Nový sjezd by měl nahradit stávající urbanisticky i kapacitně neudržitelné napojení sportovišť přes most v ulici Vrchlického při současném nadměrném dopravním zatížení ulic Na Ostrově, V Průhonech, Vrchlického nebo Svatopluka Čecha,“ říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Návrhem konceptu i prvních stupňů projektové dokumentace je chrudimský architekt Karel Thér. Jeho návrh přináší řešení v podobě sjezdu ke sportovištím přímo z městského okruhu za využití okružních křižovatek. Napojení je řešeno na principu pravých odbočení v rámci sjezdu i výjezdu. Do sportovišť tak bude možné sjet z ulice Dr. Milady Horákové při cestě dolů od nemocnice, při výjezdu od sportovišť se bude odbočovat doprava směrem k Tescu. K případnému otočení do protisměru řidiči využijí blízké kruhové objezdy.

Silnice po náspu

Nový sjezd a výjezd by měl být veden po náspu, který má být umístěn přibližně na úrovni zimního stadionu. Součástí řešení je i osvětlení komunikace včetně nasvícení přechodu pro chodce a odvodnění. Projekt neřeší parkovací místa, ta budou vypořádána samostatně.

„Vzhledem k frekvenci využívání sportovišť a dopravnímu zatížení, a to i bez ohledu na případné další větší investice v daném místě, považujeme připravovaný sjezd jednoznačně za jednu z priorit. Opouštíme tím definitivně fantasmagorie v podobě dříve diskutovaných nových přemostění řeky a začínáme se blížit k rozumnému řešení,“ doplňuje místostarosta Jan Čechlovský.

Ilustrační foto.
Půda na Chrudimsku dále vysychá

Přípravu a realizaci projektu doporučily vedení města jak komise sportovní, tak i komise stavební a podpořil je rovněž architekt města, rada města v souladu s tím před nějakou dobou schválila toto řešení jako jednu z dopravních priorit města.

Start v příštím roce?

Náklady na realizaci připravované stavby jsou nyní odhadovány na 10 – 15 milionů Kč, jedná se však jen o hrubý odhad na základě stávající dokumentace, který bude upřesněn v následných stupních přípravy.

Poté, co město získalo pravomocné územní rozhodnutí, bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele posledních stupňů projektové dokumentace, tedy dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby. Jeho vítězem se stala pražská společnost VDI Projekt s cenou ve výši 300 tisíc korun, která teď začala na projektu pracovat.

„Ze všech výše zmíněných důvodů chceme co nejrychleji dotáhnout další stupně projektové dokumentace, získat stavební povolení a připravit celý projekt k faktické realizaci,“ dodává Jan Čechlovský. Podle jeho názoru by mohla být samotná stavba zahájena již v příštím roce.

Přímý sjezd z ulice Dr. Milady Horákové by mohl částečně napomoci i k řešení předpokládaného rostoucí dopravního zatížení v oblasti pod Kopanicí. Zde totiž soukromý investor zahajuje výstavbu desítek nových bytů.

Pomník obětem 1. světové války
Chrudim opravuje ve Vlčnově pomník obětem I. světové války