Nicméně je součástí území, které má za sebou dlouhý geologický vývoj. Převažujícími horninami podloží jsou migmatity a dvojslídné ruly.

Tyto informace jsme získali v brožuře, kterou obec vydala u příležitosti letošního 660. výročí první písemné zmínky.

Dočetli jsme se tam rovněž, že mineralogickou zvláštností v katastru obce Krouna jsou vápenky. Krystalický vápenec se v tomto místě těžil a zpracovával.