Odpůrci výstavby slévárny argumentují místní velmi nízkou nezaměstnaností, tudíž plánovaný nábor asi pěti stovek zaměstnanců do provozu znamená příchod lidí převážně ze zahraničí, kteří počet obyvatel nezvýší. To je silný argument, protože Třemošnice balancuje na hranici tří tisíc obyvatel a další pokles by pro ni znamenal velký problém. Město totiž mělo v závěru roku 2020 již pouze 3039 obyvatel, a to včetně cizinců.

Výzva radnice k hlasování v referendu - ZDE (včetně územního plánu) a ZDE

"Přestože se u nás staví nové rodinné domy, populace stárne a počet občanů s trvalým bydlištěm neustále klesá. Počet obyvatel je klíčovým parametrem pro výši daňových příjmů města a pokles pod 3000 by znamenal pro Třemošnici výrazně nižší příspěvek na činnost přenesené státní správy," uvedl starosta města Miroslav Bubeník.

Co může přinést referendum?

1. Průmyslová zóna se změní na zónu určenou pro bydlení v rodinných domech či veřejné prostranství. Pokud by došlo ke změně záměru, vznikl by tak další prostor určený k výstavbě 25 rodinných domů včetně malého parku. Pokud by se ale vedení města nedomluvilo na zpětném odprodeji pozemku od firmy Kovolis Hedvikov, vzniklo by 15 míst pro rodinné domy.

2. V případě, že si lidé zvolí výstavbu průmyslového objektu, investor podle dohody postaví továrnu a navíc musí vybudovat na své náklady kanalizační stoku s délkou 350 metrů a předat ji do užívání městu.

Dosud se veřejně neprojevoval, protože nechtěl ovlivňovat voliče v jejich rozhodování. Ale když se podle jeho slov v jednom z letáků kolujících městem objevily informace hraničící s poplašnou zprávou, rozhodl se projevit svůj názor.

Platný územní plán lokality průmyslové zóny v Třemošnici a jiné možnosti využití, o kterých se rozhodne v referendu (viz titulek u každého obrázku)Platný územní plán lokality průmyslové zóny v Třemošnici a jiné možnosti využití, o kterých se rozhodne v referendu (viz titulek u každého obrázku)Zdroj: Tremošnice.cz

Lidé preferující rodinnou výstavbu by se možná smířili s dávným plánem vybudovat v blízkosti obchodu, nových obytných domů a mateřské školy skladovací prostory. Ale slévárna s obrobnou je polekala, i když se je při veřejném setkání zástupci firmy Kovolis Hedvikov snažili přesvědčit o čistotě ekologického provozu. Uspořádali dokonce den otevřených dveří. V jejich prospěch hraje skutečnost, že před zhruba pěti lety třemošničtí zastupitelé skutečně průmyslovou výstavbu v daném místě podpořili, takže firma investovala do příprav značné prostředky. Ale ještě další obavy lidí tu jsou, a to z desítek vrtů, které jsou v projektu a mohou podle jejich mínění stáhnout prameny z jejich nově budovaných studní.

Psali jsme již:

Třemošnice
V Třemošnici se konalo zastupitelstvo, jednalo se i referendu

V letáku, který sepsali zastánci výstavby slévárny, mezi kterými jsou zastupitelé i místostarosta města Josef Dvořák, stojí psáno, že městu v případě odmítnutí výstavby slévárny hrozí vleklé soudní spory a možné finanční sankce v řádu desítek milionů korun. "Jedná se minimálně o promarněné investice na projekt, který již Kovolis Hedvikov vynaložil v dobré víře, že bude moci pokračovat v rozšiřování firmy," stojí ve veřejném dopise.

Redakce dala prostor i místostarostovi Třemošnice Josefu Dvořákovi.

"Děkuji za oslovení v rámci této záležitosti. Při vyhlášení referenda byla dána pravomoc rozhodnout občanům. To respektuji a tím, že nemám žádný osobní zájem, nebudu se dále vyjadřovat," napsal místostarosta.

A to je zřejmě ona poplašná zpráva, kterou starosta Bubeník vyvrací. "Město Třemošnice nikdy nepodepsalo žádnou smlouvu se společností Kovolis Hedvikov, pouze vydalo určitá stanoviska při studii a podkladech pro přípravu územního řízení a nejednoznačná usnesení zastupitelstva v minulosti," řekl starosta a s tím, že doba se mění stejně jako priority města.

Letecký pohled na lokalitu (pro orientaci - bod 1 je benzinová pumpa)Letecký pohled na lokalitu (pro orientaci - bod 1 je benzinová pumpa)Zdroj: Mapy.czO rozšíření výroby Kovolisu Hedvikov zastupitelé hlasovali v roce 2015, ovšem tehdy se nehovořilo o slévárně. "Kovolis Hedvikov utratil peníze za projekt na pozemcích, ke kterým nedisponoval žádným právně závazným dokumentem. Má samozřejmě právo obrátit se na soud. Vyjádření části zastupitelů o možných finančních sankcích v řádech desítek milionů korun považujeme za nešťastné, zastrašující a manipulativní," je napsáno v prohlášení na facebookové stránce Třemošnice žije.

Celé vyjádření starosty města Miroslava Bubeníka:

Za celou dobu mého již 11-letého působení na radnici v Třemošnici jsem vždy prosazoval vyvážený stav mezi rozšiřováním průmyslu a rozvojem města a místních částí na našem katastru (z pohledu příležitostí pro bydlení a podmínek pro spokojený život v CHKO Železné hory). S růstem zejména strojírenského průmyslu je v Třemošnici stále příležitost pro zaměstnání, místní firmy nabízejí další nová pracovní místa. S nabídkou zaměstnání v místě roste i výrazně poptávka po bydlení v Třemošnici a místních částech, kterou nedokážeme odpovídajícím způsobem naplnit.

Město Třemošnice nemá mnoho svých pozemků, kde by dokázalo rychle vybudovat inženýrské sítě a nabídnout tak v krátké době další připravené pozemky k zástavbě. Třemošnice měla k 31.12.2020 již pouze 3039 obyvatel, včetně cizinců. Přestože se staví v Třemošnici nové rodinné domy, populace stárne a počet obyvatel s trvalým bydlištěm neustále klesá. Za 9 let máme úbytek 140 obyvatel. Počet obyvatel je klíčovým parametrem pro výši daňových příjmů města a navíc pokles pod 3000 obyvatel by znamenal pro Třemošnici výrazně nižší příspěvek na činnost přenesené státní správy. Proto naší nejvyšší prioritou ve veřejném zájmu města musí být trvale vytvářet podmínky pro bydlení a spokojený život.

Z tohoto důvodu já osobně považuji za zásadní využít každý pozemek v majetku města k nové zástavbě, provést investici do nové infrastruktury, a zúročit tak trvalou poptávku po bydlení pro nové občany. Již na jednání zastupitelstva v září 2019 jsem navrhoval změnu průmyslové zóny na zónu pro bydlení v rodinných domech a veřejnou zeleň. Stejně tak již několik let nabízím místním firmám pozemek v Třemošnici, který je připraven v územním plánu pro výstavbu bytového domu.

Lokalita „Za větrolamem“ určená k nové zástavbě je majetkově tak komplikovaná, že ještě několik let budeme řešit výkupy pozemků. Bude připravena pro novou výstavbu tak nejdříve za deset let, a to už může být při tomto demografickém vývoji pozdě.

Miroslav Bubeník, starosta města