Doslova do talíře by si viděli ti, kteří teprve svůj život začínají ve startovacích bytech, ale i nevyléčitelně nemocní, stojící na konci své životní cesty. „Nejsme proti výstavbě na ploché dráze. Ale objekty by měly být oddělené pruhem zeleně, aby bylo zaručené soukromí. Ty domy jsou příliš vysoké a obyvatelé bytů by přímo hleděli do atria hospice na lůžka s našimi klienty,“ vysvětluje Marie Blažková z občanského sdružení Smíření.

Pozemek, na kterém mají stát bytovky, patří školským sestrám sv. Františka České provincie. Ty ho chtějí prodat neznámému investorovi, který chce na ploché dráze poskytnout levné bydlení stovkám lidí. Zastupitelé záměr nepustili do čtení změny územního plánu.

Zastupitelé chtějí vidět studii

Zastupitelé při svém pondělním zasedání po náročné diskuzi neposlali změnu územního plánu týkající se bytové výstavby na ploché dráze do dalšího čtení. Po investorovi chtějí, aby předložil studii využití území.

„Na jejím základě bychom věděli, kolik budov jaké výšky tam bude stát, jak to bude se zachováním zeleně a podobně. Se studií bychom seznámili veřejnost a stanovili případné regulace,“ uvádí starosta města Jan Čechlovský.

Představitelka občanského sdružení Smíření Marie Blažková si cení přístupu chrudimských zastupitelů k této změně územního plánu.

„Byli jsme vskutku příjemně překvapeni jejich vstřícností k naší námitce. Jsme přesvědčeni o tom, že výstavba vícepodlažních domů v sousedství hospice by nebyla šťastným krokem a ve finále by hodně městu ublížila,“ míní Marie Blažková. Stejný názor mají také její kolegové ze sdružení, které výstavbu hospice realizuje.

Změna územního plánu

O uvažované bytové výstavbě na ploché dráze je informován zpracovatel nového územní plánu města, Ateliér Urbi Brno. „V tuto chvíli pracujeme na první fázi, která spočívá v průzkumech a rozborech celého území města. Na ploché dráze v Chrudimi je podle našeho zjištění celá řada střetů, a to i politických, které se zde budou muset řešit. Je tam bývalý vojenský areál a tento prostor lze využít různým způsobem. Budeme o tom jednat s vedením města v nejbližší době,“ potvrzuje architektka Hana Benešová z brněnského ateliéru Urbi.

Někteří zastupitelé se při pondělním projednávání změny územního plánu snažili argumentovat skutečnostmi, že v současné době by tam mohl být postaven hypermarket a jeho investor by se nemusel nikoho ptát. Na dané území totiž neexistuje žádná regulace. Možná by obchod byl pro sousedství s hospicem vhodnější, ale stejně jako bytová zástavba by přinesl do této poklidné lokality plné zeleně zvýšený dopravní ruch.

"Dokážeme si představit obchod i nějaké kanceláře, v zásadě nejsme proti výstavbě v sousedství hospice, když bude mezi objekty pás zeleně. Ale vysoké bytové domy nejsou podle našeho názoru vhodné a jsme přesvědčeni o tom, že by to časem uznal i samotný investor," tvrdí Marie Blažková z občanského sdružení Smíření Chrudim.