„Stavba navazuje na loni zbudovanou stezku podél Dašické ulice v úseku až po odbočku do místní části Vestec, kde stezka přechází v rovněž vloni opravený chodník," připomíná chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček.

Výstavbou sdružené stezky se zlepšila nejen bezpečnost chodců a cyklistů, ale také celková dopravní obslužnost v dané lokalitě: „Těmito místy dochází do práce velké množství zaměstnanců přilehlých firem. Těší mě, že díky této stezce se jejich bezpečnost zásadně zvýší," říká starosta města Petr Řezníček.
Realizace cyklostezky je důležitá také z hlediska předpokládaného zvýšení intenzity vozidel v Dašické ulici z důvodu vybudování obchvatu Chrudimi.
Uvedená část stezky je v celé své délce 120 metrů osvětlena. Smíšená stezka pro chodce a cyklisty byla vybudována v šířce tří metrů, s povrchem z asfaltového betonu. Stezku od silnice odděluje zelený pás o šířce jednoho metru.

Tím ovšem práce na stezce směrem k místní části Vestec nekončí. Ve fázi projektové dokumentace se nyní nachází technické řešení pro překonání železniční trati. Po dokončení úseku kolem železničního přejezdu již bude stezka z Chrudimi až k Vestci kompletní. K realizaci město přistoupí ihned po dokončení projektové fáze, na níž spolupracuje se státní organizací Správa železniční dopravní cesty.

Konečná cena výstavby úseku od vjezdu k čerpací stanici Shell po vjezd k objektu Elektráren Opatovice činí 1 108 571 korun včetně DPH.

Zhotovitelem se díky vítěznému výběrovému řízení stala společnost D&D PROFI s. r. o. Dašice. Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, město počítá s přislíbenou dotací 535 000 Kč, což činí téměř 85 % uznatelných nákladů stavební části akce. Konečná výše dotace se po konečném vyúčtování může pochopitelně mírně lišit. (ap)