První setkání

Jedním z přímých účastníků obou událostí byl i Josef Kovář. „S otcem jsme šli na Albertov, odkud jsem se už sám dostal pochodem až do uzávěry na Národní třídě. Když mě pouštěli, dostal jsem obuškem přes záda," vzpomíná Josef Kovář.

„Po návratu do Chrudimi jsme se hned v pondělí sešli na náměstí u kašny a požadovali vstup na městský úřad. Zde vzniklo první občanské fórum, které sídlilo v domě ve Štěpánkově ulici," říká následně pamětník, ale připouští, že první týden po 17. listopadu se na náměstí shromažďovala jen hrstka „tichých v zemi".

Občanská fóra

Další setkání se uskutečnilo v evangelickém kostele, jejímž tématem zvolili pořadatelé diskusi o diskusi, tedy téma, jakým způsobem vůbec diskusi vést. Z Pardubic na toto setkání přijel i herec Vladimír Čech.

V této době už jednotlivá občanská fóra vznikala na mnoha místech, chrudimskou nemocnici nevyjímaje. Jeho koordinátorem se v ní stal Josef Kovář. Při generální stávce zdravotníci dali dohromady průvod a prošli od nemocnice až na náměstí, kde přednesli několik projevů.

Události postupně nabíraly spád. V prosinci za Josefem Kovářem přišel tehdejší ředitel nemocnice s dotazem, zda byl měl ve funkci setrvat.

„Pane řediteli, vás do funkce jmenoval okresní výbor KSČ, takže byste se svého místa měl vzdát. A kupodivu to zabralo," dodává Josef Kovář.

Následně se tedy sešlo nemocniční občanské forum s celým vedením nemocnice. Na jednání byla vedení doporučena rezignace.

„Návrh na odvolání ředitele jsme pak odnesli začátkem ledna 1990 na zdravotnický referát okresního národního výboru. Byli jsme tak jednou z prvních nemocnic, která vyměnila vedení."

Hlinečtí v ulicích

Pohled na transparenty vztyčené nad hlavami demonstrantů v Hlinsku vzbudí vzpomínky na průmyslově bohaté město. Nadšení a podporu studentů přišli projevit lidé z Kary, Technolenu, Ety, Bytexu, Technických služeb a dalších firem a organizací.

Atmosféru zachytil hlinecký fotograf Václav Káš. „Fotil jsem obrovskou touhu a snahu slušných a poctivých lidí. Bohužel dnes vidíme, že stát zase ovládli neslušní a nepoctiví," říká autor zdařilých snímků listopadové euforie.

LUKÁŠ VANÍČEK